Wie zijn wij?

ANBI status

Kunst Centraal heeft een anbi-status. Bedrijven die ons werk willen ondersteunen kunnen hun schenkingen aan ons aftrekken bij het doen van hun belastingaangifte.

Anbi-gegevens

  • Naam: Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht
  • Fiscaal nummer: 8102.65.989
  • Contactgegevens: Bezoekadres: Fruitweg 48 – 3981 PA Bunnik | Postadres: Postbus 160 – 3980 CD Bunnik | Telefoon: 030 – 6595520 | E-mail: info@kunstcentraal.nl
  • Bestuur: Directeur/bestuurder: Mevrouw Barbara Wittebol
  • Beleid: Beleidsplan 2021-2024
  • Activiteitenverslag
  • Beloningsbeleid: Vergoedingen en beloningen zijn conform de CAO Kunsteducatie
  • Doelstelling: Kunst Centraal versterkt de creatieve kracht van leerlingen en onderwijzend personeel in het basis- en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht.
  • Financiële verantwoording: Balans- en resultatenrekening 2020 is op te vragen via info@kunstcentraal.nl.
  • Standaard formulier publicatieplicht anbi