Wie zijn wij?

CBCT-certificering

Kunst Centraal draagt het kwaliteitskeurmerk van de CBCT, de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Dat betekent dat Kunst Centraal voldoet aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

In november 2023 is er onderzoek gedaan door een auditteam, dat uitgebreid heeft gesproken met medewerkers van Kunst Centraal en betrokkenen uit het veld, om zo een beeld te vormen van de geleverde kwaliteit. Uit het rapport dat is voortgekomen, blijkt dat Kunst Centraal op alle gestelde normen voldoende scoort, en voor de meeste normen zelf het maximaal aantal punten behaalt.