Wie zijn wij?

Bestuur

Kunst Centraal hanteert de code Cultural Governance en werkt volgens het raad-van-toezicht-model. De directeur-bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht. Er is een ondernemingsraad. Kunst Centraal hanteert de CAO-Kunsteducatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. Jeroen Willem Klomps: eigenaar Klomps Management & Consultancy. Tot maart 2026 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Janneke Tettero: zelfstandig organisatieadviseur. Tot september 2023 (2e zittingstermijn).
  • Dhr. Wim Poort: Domeinmanager Aantrekkelijke Stad, gemeente Den Haag. Tot september 2023 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Lucie Musterd, organisatieadviseur, lid Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe, brede ervaring in de cultuur. Tot januari 2025 (2e zittingstermijn).
  • Mevr. Brecht van Schendel, Directeur-bestuurder Stichting Petje af. Tot augustus 2025 (1e zittingstermijn).

De Raad van Toezicht vergadert op de volgende data:

  • Maandag 10 oktober 2022
  • Woensdag 14 december 2022
  • Woensdag 15 februari 2023
  • Woensdag 5 april 2023
  • Woensdag 14 juni 2023