Wie zijn wij?

Bestuur

Kunst Centraal hanteert de code Cultural Governance en werkt volgens het raad-van-toezicht-model. De directeur-bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht. Er is een ondernemingsraad geïnstalleerd die regelmatig vergadert met de directeur-bestuurder en gevraagd en ongevraagd advies geeft. Kunst Centraal hanteert de CAO-Kunsteducatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevr. Renate Westerlaken-Loos: directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tot november 2024 (2e zittingstermijn).
  • Mevr. Janneke Tettero: zelfstandig organisatieadviseur. Tot september 2023 (2e zittingstermijn).
  • Dhr. Wim Poort: Domeinmanager Aantrekkelijke Stad, gemeente Den Haag. Tot september 2023 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Lucie Musterd, organisatieadviseur, lid Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe, brede ervaring in de cultuur. Tot januari 2025 (2e zittingstermijn).
  • Mevr. Brecht van Schendel, Directeur-bestuurder Stichting Petje af. Tot augustus 2025 (1ste zittingstermijn).

De Raad van Toezicht vergadert op de volgende data:

  • Eind september 2021 o.a.: Rapportage halfjaar cijfers, rapportage afronding CMK
  • Eind november/half december 2021 o.a. Voortgang algemeen