Wie zijn wij?

Als partnerinstelling van de Provincie Utrecht adviseert Kunst Centraal scholen en gemeenten over cultuureducatie. We bieden programma’s, inspiratiebijeenkomsten en producten op maat aan. Zo versterken we de creatieve kracht in onze regio.

Contact

Willy van der Luit
Directeur-bestuurder a.i.
Hilde van Tol
Hoofd cultuureducatie