Wie zijn wij?

Missie en beleid

Mensen hebben creativiteit nodig. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en de kans krijgen om culturele basisvaardigheden te ontwikkelen. Onze kennis over cultuureducatie verrijkt de mogelijkheden van leerkrachten, docenten, cultuurcoördinatoren, directeuren en culturele partijen. Kunst Centraal versterkt creatieve kracht.

Speerpunten 2021-2024

De ambities van Kunst Centraal voor de beleidsperiode 2021-2024 zijn verwoord in het beleidsplan Cultuureducatie in de volle breedte. Hierin wordt de verbreding van doelgroep en activiteiten toegelicht. We willen een breder draagvlak realiseren door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt.

Primair onderwijs
Met onze structurele, meerjarige programma’s voor het primair onderwijs versterken we hun creatieve kracht, verbinden we kunstenaars en cultuurmakers met scholen en verbreden we de horizon van leerkrachten en leerlingen. Kunstmenu, Cultuurprogramma en Cultuureducatie met Kwaliteit zijn beproefde succesvolle formules. Ze bieden ruimte om mee te bewegen met ontwikkelingen in het primair onderwijs en de cultuursector. En om te blijven passen in de maatschappelijke context van vandaag.

Voortgezet onderwijs
Cultuureducatie speelt een grote rol in de algemene vorming en ontwikkeling van de talenten van jonge mensen. Daarom is het belangrijk dat het voortgezet onderwijs voortbouwt op het fundament dat het primair onderwijs heeft gelegd voor cultuureducatie. Juist jongeren moeten uitgedaagd worden om een creatieve, onderzoekende en kritische houding te ontwikkelen. Kunst Centraal speelt hier in haar projectplan Brede Blik voor de periode 2020-2023 op in.

Diversiteit en inclusie
Kunst Centraal is er voor alle leerlingen, leraren en docenten in de provincie Utrecht. Dit is een pluriforme groep en deze diversiteit brengt verschillen in denken, opvattingen, werkstijlen, waarden en communicatiestijlen met zich mee. We nemen de verschillende invalshoeken mee in onze programma’s en projecten. Kunst Centraal zoekt actief naar andere verhalen en nieuwe samenwerkingen die onze activiteiten verrijken. Kunst Centraal is onderdeel van PACT Utrecht en heeft Astrid Elburg betrokken als critical friend om alert te blijven op de realisatie van de ambities.

Partners
Landschap Erfgoed Utrecht is vaste partner van Kunst Centraal in de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. Daarnaast werkt Kunst Centraal samen met tal van provinciale en lokale culturele instellingen.

Vragen over beleid

Barbara Wittebol
Directeur / Bestuurder