Wie zijn wij?

Cultuur- en Erfgoedprogramma

Op 20 maart 2024 heeft de Provincie Utrecht het Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 gepresenteerd, kortweg het Cultuur- en erfgoedprogramma (CEP). In dit beleidsstuk zijn ook de ambities ten aanzien van cultuuronderwijs verwoord en is Kunst Centraal, als partnerorganisatie van de provincie, de partij die hier handen en voeten aan mag geven. Daar zijn we trots op en zullen daar samen met lokale instellingen en het onderwijs vorm aan geven in ons beleidsplan 2025-2028.

Rob van Muilekom, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed, blikt in het Voorwoord terug én vooruit. Hij geeft een groot compliment aan de hele culturele sector geeft vanwege de flexibiliteit, creativiteit en passie die is getoond tijdens de coronacrisis. En tegelijk spreekt hij uit dat hij wil behouden en versterken wat er de afgelopen jaren in gang is gezet.

Dat streven ademt ook de rest van het programma. Zo wil de provincie haar beleid voortzetten om alle kinderen in het primair onderwijs kwalitatief goede cultuureducatie aan te bieden. Daarbovenop krijgen het vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs extra aandacht, zodat zij kunst- en cultuuronderwijs krijgen ‘die aansluit op de belevingswereld van hun leerlingen’. Ook de verankering van goede cultuur- en erfgoededucatie in het voortgezet onderwijs blijft onderdeel van het programma.

We zijn blij dat de provincie cultuur en erfgoed nog steeds als een basisvoorziening ziet, en daar met dit beleidsplan dus ook aan wil bijdragen. Voor Kunst Centraal betekent het dat we onze rol in zowel primair- als het voortgezet onderwijs voortzetten en extra aandacht kunnen besteden waar dat nodig is om bij te dragen aan de ontwikkeling van alle jeugd en jongeren in de provincie Utrecht!

Download het Ontwerp cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2025-2028