Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Kunst Centraal versie 2.0. Kunst Centraal is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177145. Deze verklaring is van toepassing op de diensten van Kunst Centraal. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kunst Centraal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kunst Centraal gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Kunst Centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Kunst Centraal sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Kunst Centraal kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten van Kunst Centraal
  • U levert diensten aan Kunst Centraal
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten
  • U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website
  • U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken

Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De cookies op onze websites gebruiken we om uw toekomstige bezoek makkelijker te maken en geven ons de mogelijkheid via Google Analytics bezoekers te tellen. De cookies dienen geen commerciële doelen. Al onze sites zijn zo ingericht dat het IP-adres geanonimiseerd is. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Kunst Centraal bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

U kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op ons privacybeleid en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren. Op het moment dat er in de website substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Voor vragen of informatie neemt u contact op met de functionaris gegevensverwerking Netty Drost via privacy@kunstcentraal.nl.