Agenda

7 okt - 7 apr
2021 - 2022
15:30 - 18:30 Voortgezet
Training Cultuurcoördinator vo
In acht bijeenkomsten ga je aan de slag om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen. Na afloop heeft je school een cultuurplan dat breed gedragen wordt door de vakgroep en de directie.
10 okt - 24 jun
2021 - 2022
10:00 - 17:00 Primair
Post HBO Cultuurbegeleider
In het najaar van 2021 start voor de zevende keer de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider bij de Marnix academie. Met een Cultuurbegeleider op school, zet je cultuureducatie in het hart van het onderwijs. In negen studiedagen leer je hoe je het draagvlak voor cultuureducatie verbreedt en de duurzaamheid bevordert. Kunst Centraal verzorgt enkele trainingsdagen binnen de opleiding.
2 - 25 nov
2021
Voortgezet
Draagvlak vergroten
Hoe krijg ik datgene waar ik voor sta meer onder de aandacht op school? Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Hoe creëer ik (meer) draagvlak? In deze training ga je in twee bijeenkomsten in op een persoonlijke leervraag of situatie uit je eigen onderwijspraktijk.
3 nov - 15 jun
2021 - 2022
14:45 - 17:30 Primair
ICC-Cursus
Wat houdt het in om de cultuurcoördinator van een school te zijn? Hoe breng je je eigen passie en plezier op je collega’s over? In 8 bijeenkomsten krijg je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om je rol optimaal vorm te geven.
10 nov
2021
15:30 - 17:00 Primair
Creatieve Kracht in het S(B)O
Cultuureducatie is belangrijk voor alle kinderen, óók voor kinderen met een beperking. In deze bijeenkomst delen scholen en kunstprofessionals inspirerende voorbeelden van programma’s voor het speciaal onderwijs.
16 - 18 nov
2021
15:30 - 17:30 Primair
Mediakunst, gewoon doen!
Vergroot je vaardigheden en beleef het plezier van het maken! In deze workshop staat nieuwe media centraal. Mediakunstdocenten Barbara Groeneveld en Carlijn Verstappen leren je een aantal inspirerende en behapbare digitale werkvormen.
14 dec
2021
15:30 - 17:30 Voortgezet
Cultuur verbindt
Door kunst en erfgoed te verbinden met andere vakken verrijk je op een creatieve en beeldende manier je lessen. Maar hoe doe je dat? En hoe borg je de vakspecifieke vaardigheden van cultuureducatie zelf?
18 jan
2022
Primair
Anders denken
Waarom is cultuureducatie belangrijk? Sprekers zoals wetenschapsjournalist Mark Mieras en Merlijn Twaalfhoven geven je de woorden en argumenten om je team te overtuigen van de waarde van cultuureducatie. Deze bijeenkomst is voor primair - en voortgezet onderwijs.
18 jan
2022
16:00 - 18:00 Voortgezet
Anders denken
Waarom is cultuureducatie belangrijk? Sprekers zoals wetenschapsjournalist Mark Mieras geven je de woorden en argumenten om je team te overtuigen van de waarde van cultuureducatie. Deze bijeenkomst is voor primair - en voortgezet onderwijs.
19 jan - 9 mrt
2022
15:30 - 17:30 Voortgezet
Luister naar de leerling: Design thinking
Deze training is een must voor elke docent die zijn lessen zoveel mogelijk wil aan laten sluiten op de belevingswereld van zijn leerlingen. Je doorloopt stap voor stap het Design thinking proces: leren door te doen.