Agenda

Training Cultuurcoördinator vo

31 mei - 30 jun
2023

15:30 - 18:30

Voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

De cultuurcoördinator is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs. Niet alleen in de bovenbouw, steeds vaker ook in de onderbouw. De cultuurcoördinator wordt schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Hier zijn ze meestal niet voor opgeleid en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. De taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd.

Daarom hebben in 2020 een aantal kenniscentra samen de training ontwikkeld voor Cultuurcoördinator in het vo. Hierin doe je kennis en vaardigheden op rondom:

Foto: Marieke Duijsters

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Foto: Marieke Duijsters

Studielast en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Utrecht maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden

6 oktober 2022, 3 november 2022, 26 januari 2023, 16 maart 2023, 20 april 2023 en 1 juni 2023 (eindpresentatie en certificering).
De tijden zijn: 15.30 – 18.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (o.v.b.). Hou dus rekening met reistijd.

Op 8 december 2022 en 11 mei 2023 zijn er online facultatieve intervisie/consultatiemomenten.

Naast deze data bieden we nog vier landelijke, online expertmeetings aan op nader te bepalen data in de avonduren, waarvan er 2 verplicht gevolgd dienen te worden.

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-West, één van de vier landelijke regio’s waar de Training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Aanmelden

Helaas is de inschrijving van dit jaar gesloten. Neem contact op met Haike als je je vast wil inschrijven voor de Training Cultuurcoördinator van volgend schooljaar.

Contactpersoon Haike de Visser / +31308081611

Voldoende, goed en excellent

Anna Kok is cultuurcoördinator op het Niftarlake College in Maarssen. Ze volgde als een van de eersten de training cultuurcoördinator vo.
In dit interview vertelt ze wat de training haar en haar collega’s heeft opgeleverd.

Interview Anna Kok

Teamtraining op maat

 

Wist je al dat Kunst Centraal ook teamtrainingen aanbiedt? Wil je met je team een visie op cultuureducatie formuleren? Of wil je je samen verdiepen in een methode als Visual Thinking Strategies of Design Thinking? Of willen jullie een inspirerende actieve middag over onderwerpen als filmeducatie, het creatief proces of draagvlak creëren? Bekijk onze teamtrainingen en neem vooral contact op!

Bekijk teamtrainingen
Do 6 oktober
2022
Bijeenkomst 1
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 3 november
2022
Bijeenkomst 2
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 8 december
2022
Bijeenkomst 3
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 26 januari
2023
Bijeenkomst 4
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 16 maart
2023
Bijeenkomst 5
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 20 april
2023
Bijeenkomst 6
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 11 mei
2023
Bijeenkomst 7
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb
Do 1 juni
2023
Bijeenkomst 7
Tijd: 15:30 uur - 18:30 uur
Locatie: nnb