Agenda

Training Cultuurcoördinator vo

6 okt - 1 jun
2022 - 2023

15:30 - 18:30

Voortgezet

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio’s.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

Voortgezet onderwijsscholen beschikken vaak al over een (kunstvak)docent met passie voor kunst en cultuur die voor het vak CKV de rol van cultuurcoördinator vervult. Zij zijn het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs in de bovenbouw. Steeds meer scholen bieden CKV echter ook in de onderbouw aan. De cultuurcoördinator wordt steeds meer schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Maar ze zijn hier meestal niet voor opgeleid en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. Deze taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd. Deze docenten geven aan dat het moeilijk is om vanuit deze positie en achtergrond een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

Foto: Marieke Duijsters

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland hebben in 2020 hun krachten gebundeld en een nieuwe training ontwikkeld voor Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs. Daarbij is ook gekeken naar de al bestaande ICC-cursus primair onderwijs die inmiddels door bijna 10.000 leerkrachten is gevolgd. Afgelopen schooljaar was een pilotjaar.

Inhoud Training Cultuurcoördinator VO

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO. Dit certificaat kun je opnemen in je Lerarenportfolio.

Foto: Marieke Duijsters

Als er sprake is van werkdruk, tijdgebrek, onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en de afgelopen twee jaar ook Corona, komt de cultuureducatie op school vaak onder druk te staan. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

Foto: Marieke Duijsters

Studielast en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er worden ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Subsidie van de Provincie Utrecht maakt het mogelijk dat deelnemers, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden

6 oktober 2022, 3 november 2022, 26 januari 2023, 16 maart 2023, 20 april 2023 en 1 juni 2023 (eindpresentatie en certificering).
De tijden zijn: 15.30 – 18.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (o.v.b.). Hou dus rekening met reistijd.

Op 8 december 2022 en 11 mei 2023 zijn er online facultatieve intervisie/consultatiemomenten.

Naast deze data bieden we nog vier landelijke, online expertmeetings aan op nader te bepalen data in de avonduren, waarvan er 2 verplicht gevolgd dienen te worden.

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-West, één van de vier landelijke regio’s waar de Training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden. Bij overinschrijving wordt er geloot. Voor de zomervakantie laten wij weten of je kunt deelnemen.

Contactpersoon Kunst Centraal: Irene de Jong irene.de.jong@kunstcentraal.nl.

Do 6 oktober
2022
Bijeenkomst 1
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 3 november
2022
Bijeenkomst 2
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 8 december
2022
Bijeenkomst 3
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 26 januari
2023
Bijeenkomst 4
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 16 maart
2023
Bijeenkomst 5
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 20 april
2023
Bijeenkomst 6
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 11 mei
2023
Bijeenkomst 7
Tijd: nnb
Locatie: nnb
Do 1 juni
2023
Bijeenkomst 7
Tijd: nnb
Locatie: nnb