Agenda

Training Cultuurcoördinator vo

10 okt - 5 jun
2024 - 2025

15:30 - 18:30

Voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief goede kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs-school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op vo-scholen invullen, geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

De cultuurcoördinator is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs. Niet alleen in de bovenbouw, steeds vaker ook in de onderbouw. De cultuurcoördinator wordt schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Hier zijn ze meestal niet voor opgeleid, ze en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. De taak is niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd.

Daarom hebben in 2020 een aantal kenniscentra samen de training ontwikkeld voor Cultuurcoördinator in het vo. Hierin doe je kennis en vaardigheden op rondom:

Foto: Marieke Duijsters

Inhoud training Cultuurcoördinator vo

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt deel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator vo ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator vo.

Foto: Marieke Duijsters

Studielast en kosten

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, verspreid over over het schooljaar: 6 trainingsbijeenkomsten en 2 intervisiedagen. Totaal vraagt het traject ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden. Er wordt ook een aantal online presentaties van experts aangeboden waarvan je er minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. Met subsidie van de Provincie Utrecht kan de deelnemer, na succesvolle afronding van de training, dit bedrag retour ontvangen.

Data en tijden

Schooljaar 2024 – 2025

De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (onder voorbehoud). Hou dus rekening met reistijd.

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-West, een van de vier landelijke regio’s waar de training Cultuurcoördinator vo wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden-West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Contactpersoon Door Heijne / 030 – 6595520 (Kunst Centraal)

Voldoende, goed en excellent

Anna Kok is cultuurcoördinator op het Niftarlake College in Maarssen. Ze volgde als een van de eersten de training Cultuurcoördinator vo.
In dit interview vertelt ze wat de training haar en haar collega’s heeft opgeleverd.

Interview Anna Kok

Teamtraining op maat

 

Wist je al dat Kunst Centraal ook teamtrainingen aanbiedt? Wil je met je team een visie op cultuureducatie formuleren? Of wil je je samen verdiepen in een methode als Visual Thinking Strategies of Design Thinking? Of willen jullie een inspirerende actieve middag over onderwerpen als filmeducatie, het creatief proces of draagvlak creëren? Bekijk onze teamtrainingen en neem vooral contact op!

Bekijk teamtrainingen