Verrijking voor docenten

We zetten ons in voor de professionalisering van docenten en passend aanbod voor leerlingen. Daarnaast hebben we ruimte voor vragen op maat!

Voor cultuurcoördinatoren en kunstvakdocenten organiseren we trainingen, inspirerende workshops en themabijeenkomsten. Daarnaast zetten we netwerken op waarin kennis wordt gedeeld en succesvolle projecten worden uitgewisseld. Zo geven we bijvoorbeeld een korte cursus over filmeducatie, samen met Filmhub Midden.

Een ander voorbeeld is de ICC-cursus. Deze cursus voor cultuurcoördinatoren duurt een jaar. Je schrijft een cultuureducatie beleidsplan voor je school. En je traint vaardigheden als ‘draagvlak creëren’, ‘visie formuleren’ en ‘sterkte- en zwakteanalyse maken.

Hoe kun je film ook echt betekenisvol inzetten? In drie bijeenkomsten training filmeducatie leer je hoe. De training start met een spoedcursus filmanalyse. Daarna leer je hoe je een filmles opbouwt en krijg je praktische tools.

Bekijk de training

Activiteiten voor docenten

Bekijk agenda

Docenten en scholen uit de provincie Utrecht kunnen altijd bij ons terecht voor vragen op het gebied van cultuureducatie. Dat kan gaan om deskundigheidsbevordering van docenten, activiteiten voor leerlingen of een specifieke vraag van jouw school. Wil je meer weten over cultuureducatie?