Prikkels

Evolutie naar gelijke kansen

Lees verder

Astrid Elburg ziet inclusie als het voordeel willen zien van ‘anders’ en het managen van weerstand daartegen. Lees hier haar tips die je helpen het potentieel te zien van àl je leerlingen zien en ze te inspireren.

Wij maken samen theater

Elma ten Boekel is artistiek leider van Theater Totaal in Nieuwegein. Zij maakt professionele theatervoorstellingen met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Het is de baan van haar leven!

Er kan meer met het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs geeft scholen de financiële middelen om achterstanden die zijn ontstaan in de coronacrisis weg te werken. Het ministerie noemt cultuureducatie als een van de mogelijke interventie. Vier directeuren vertellen hoe dat voor hen werkt.

Het is feest!

De feesten die je met je familie viert. De verhalen achter de gebouwen waar je iedere dag langs fietst. Ze maken onderdeel uit van wie je zelf bent en de achtergrond die je met anderen deelt.

Escher in beeld

De wereldberoemde kunstenaar M.C. Escher woonde en werkte dertig jaar in Baarn. Tijd om zijn werk en leven bekend te maken bij groep 7-8 van de Baarnse basisscholen. In samenspraak met de Gemeente Baarn heeft Kunst Centraal het Escherproject ontwikkeld.

Stelling: ateliers lenen zich bij uitstek voor groepsdoorbrekend werken

Esther van Huisstede (cultuurcoördinator op De Trekvogel in IJsselstein) en Anne-Marie Nobel (directeur van de Mariaschool in Oudewater) geven hun mening en onderbouwen deze.

Cultuurles? Dat kan voor iedereen!

Het Jeugdfonds sport & cultuur maakt kunstlessen mogelijk voor kinderen waarvan de ouders geen financiële ruimte hebben om dit zelf te betalen. Hoe werkt dat en hoe ervaren kinderen dat in de praktijk?

Hoe divers is de klas?

Hoe divers is de klas? Iedereen ziet er anders uit. Maak allemaal een avatar van jezelf. Kijk en vergelijk. Hoe verschillen jullie van elkaar?

Dansles kan iedereen geven!

Met de laagdrempelige danslesjes die Fabio en Brooke van Introdans maakten voor het onderwijs.

Kansen zat

 

Het probleem is niet dat kinderen verschillend zijn. Het probleem is dat sommige verschillen het verschil maken en dat niet hoeven te doen. In deze prikkels laten we zien dat er kansen zat kunnen zijn voor ieder kind. In deze Prikkels vind je inspirerende voorbeelden. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: voor elk kind de kansen scheppen die het nodig heeft om zich volledig tot ontplooien.

Lees magazine online