Opleidingen

Ben jij een beginnende cultuurcoördinator en wil je praktische handvatten en inhoudelijke kennis om je rol optimaal vorm te geven? Dan is de ICC-cursus iets voor jou. Ben je ervaren en heb je meer behoefte aan coachingsvaardigheden en kennis van verandermanagement? Schrijf je dan in voor de Post-HBO opleiding tot cultuurbegeleider.

Cultuurcoördinatoren aan het woord

ICC-cursus

Deze cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan en bestaat uit acht bijeenkomsten.

 • Je zet op een rijtje wat jullie al doen.
 • Je bedenkt met je collega’s wat jullie nog verder willen ontwikkelen.
 • Je schrijft een visie op cultuuronderwijs.
 • Je ontdekt wat creatieve kracht is en hoe je die verder kunt ontwikkelen.
 • Je ontdekt welke rollen je als ICC’er hebt en welke competenties je daarvoor nodig hebt. Je onderzoekt waar je al in bedreven bent en waar je je nog in wilt ontwikkelen.
 • Je maakt een plan hoe jullie je wensen stapsgewijs werkelijkheid kunnen laten worden.
 • Je kijkt welke rol de culturele omgeving van de school voor jullie onderwijs kan betekenen.

 

We bespreken hoe je werkt aan draagvlak bij het team. We verschaffen je tools. En we praten je bij over recente ontwikkelen in de cultuureducatie zoals bijvoorbeeld ‘Cultuur in de Spiegel’, ‘Het creatief proces’ en 21e eeuwse vaardigheden. Als je de ICC-cursus hebt afgerond ontvang je een landelijk erkend certificaat. Je hebt bovendien recht op 50 punten voor het lerarenregister.

Flyer ICC-cursus
Flyer ICC-cursus

Activiteiten voor cultuurcoördinatoren

Cursusmateriaal

Benieuwd naar het cursusmateriaal? Neem alvast een kijkje!

ICC-cursus

Train je Team

Met onze teamtrainingen oefent je hele schoolteam zich op een actieve en enthousiasmerende wijze in een bepaalde vaardigheid. Je kunt je ook samen verdiepen in een beleidsgericht onderwerp. De teamtrainingen duren anderhalf tot twee uur. Je kunt er ook voor kiezen om een ouderavond over cultuureducatie te organiseren. Meer weten? Neem contact op!

Contact

Opleiding Cultuurbegeleider

Met de opleiding Cultuurbegeleider leer je hoe je cultuureducatie in het hart van het onderwijs brengt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je krijgt inhoudelijke kennis en leert een plan van aanpak te maken om de kwaliteit van cultuureducatie op je school te verbeteren. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk. De opleiding is opgebouwd uit een aantal programma-onderdelen, verdeeld over één schooljaar.

In negen bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 • Inhoud en samenhang cultuur
 • Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en verandermanagement
 • Leerlijnen en vakintegratie
 • Plan van aanpak

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Post HBO Nederland. De opleiding wordt verzorgd door de Marnix Academie in samenwerking met Kunst Centraal en Mocca Amsterdam.

Meer info en aanmelden
Meer info en aanmelden