Cultuureducatie met Kwaliteit

Doel is de kwaliteit van cultuureducatie te versterken. Dit gebeurt door structurele samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, professionalisering van leerkrachten en cultuuraanbieders en een betere verbinding tussen het leergebied 'Kunst & Cultuur' en de andere leergebieden in het primair onderwijs. Kunst Centraal voert dit programma uit samen met Landschap Erfgoed Utrecht, Het Filiaal theatermakers en andere podiumkunstinstellingen. Er is een collectief programma en een individueel programma. Het programma wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Collectief programma

Het collectief programma wordt uitgevoerd in negen gemeenten in nauwe samenwerking met lokale culturele instellingen: Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Educatie aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA in Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO in Woerden.

Individueel programma

Het individuele programma richt zich op scholen in gemeenten waar nog geen collectief programma is, SBO-scholen en scholen met een bijzonder onderwijsconcept of denominatie. We geven deze scholen de keuzevrijheid om aan te sluiten op eigen ontwikkelwensen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Samenhang in het curriculum met thema’s als kunst en technologie
  • Cultuureducatie en leesbevordering
  • Burgerschap
  • Maakonderwijs

Voorbeeldprojecten

Bekijk meer

Het creatief proces helpt bij het ontwikkelen van waardevolle lessen. Een handvat…