Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Kunst Centraal helpt samen met Landschap Erfgoed Utrecht, Het Filiaal theatermakers en andere podiumkunstinstellingen scholen om de kwaliteit van hun cultuureducatie te verbeteren. Er is een collectief programma en een individueel programma. Het programma wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Praktische lessen

Bekijk meer

Inspiratie en achtergrondinformatie

Laat cultuureducatie zien!

Tien tips om ouders te laten zien hoe je school werkt aan de ontwikkeling van creativiteit.

 

Bekijk website

Collectief programma

Het collectief programma wordt uitgevoerd in negen gemeenten in nauwe samenwerking met lokale culturele instellingen: Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Educatie aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA in Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO in Woerden.

Individueel programma

Het individuele programma richt zich op scholen in gemeenten waar nog geen collectief programma is, SBO-scholen en scholen met een bijzonder onderwijsconcept of denominatie. We geven deze scholen de keuzevrijheid om aan te sluiten op eigen ontwikkelwensen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Samenhang in het curriculum met thema’s als kunst en technologie
  • Cultuureducatie en leesbevordering
  • Burgerschap
  • Maakonderwijs