Landschap Erfgoed Utrect

Beeldtaal – Kijken, denken en verwoorden

2 uur

Leerkrachten

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de bijeenkomst ontdek je hoe je op een speelse en interactieve wijze kunt kijken naar beelden; van schilderijen, prenten tot foto’s en ook voorwerpen. Wat zie ik eigenlijk? Waar kijk ik naar? Wat valt mij op en wat denk ik daarbij? Je onderzoekt wat je ziet bij een beeld en door hardop te denken maak je je gedachten erover zichtbaar. Je ervaart dat je samen meer ziet en verhalen kunt maken bij wat je ziet. Het zorgt ervoor dat kinderen beter kijken, goed luisteren naar de ander, de verbeelding inzetten, associëren, ideeën uitwisselen maar bovenal hun eerste oordeel uitstellen.