Landschap Erfgoed Utrect

Verbind je vakken?

2 uur

Leerkrachten

Het verbinden van verschillende vakgebieden kan leiden tot betekenisvol onderwijs.

Cultuurvakken hebben een waarde in zichzelf. Maar ze kunnen ook andere vakken verlevendigen en sprekender maken. Ze vergroten het creatief vermogen van leerkrachten en leerlingen. In deze teambijeenkomst staat het verbinden van cultuurvakken met een of meer vakken in je school centraal. Je oefent met integreren van vakken. Het team kiest zelf met welk thema we aan de slag gaan. Zo breng je cultuur in het hart van het onderwijs.