Design Thinking

6 stappen

Voortgezet Onderwijs

Leer je leerlingen stapsgewijs een design proces aan

Design Thinking is een methode helpt bij het onderzoeken van problemen en het bedenken van oplossingen. Het is een manier van denken en doen. En het biedt een verzameling van tools en werkvormen. De nadruk ligt op het proberen te begrijpen van de gebruiker en het vraagstuk. Het helpt om bewust te worden van aannames en deze in twijfel te trekken.

Design thinking is een iteratief proces. Dit proces omvat een voortdurend onderzoekende houding. Je probeert zoveel mogelijk te testen en te experimenteren. Ontwerpen is nooit klaar. Daarom kun je blijven itereren (verbeteren), om te blijven leren van de doelgroep waar je voor ontwerpt, in dit geval je leerlingen. Ook al is het een iteratief proces, we kunnen de Design Thinking stappen systematisch opdelen in verschillende stappen. Er zijn tegenwoordig veel varianten van het Design Thinking proces in gebruik.

Door leerlingen deze manier van werken eigen te laten maken leren ze onderzoekend naar een vraagstuk te kijken en vanuit een gebruikersperspectief oplossingen te bedenken. Ook leren ze hiermee out-of-the-box te denken, echt de breedte op te zoeken en zo tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. Dit is een vaardigheid waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben.

Hoe gebruik je deze methodiek en werkvormen?

Op deze website vind je uitleg voor docenten over iedere stap van het Design Thinking proces met de daarbij horende werkbladen voor leerlingen. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe de werkbladen gebruikt worden en met welk doel je iedere stap inzet. Als je het proces eenmaal een keer chronologisch doorlopen hebt kun je daarna zelf met de stappen en de volgorde gaan spelen.

Bij het project horen leerlingenwerkbladen. Ze zijn te downloaden per stap, maar ook als geheel.
Download werkbladen