Vrij spel

Spelen met ogen

SNELLE LES

Tekst: Mirjam de Heer
Idee en beeld: Susanne Slings

Van de straat een museum maken. Dat is wat Frankey doet. Met zijn verrassende streetart maakt hij mensen aan het lachen. Stap in de schoenen van Frankey en maak je eigen streetart in je straat!

Stap 1: Op verkenning

  1. Zie je op straat een grid dat is doorbroken, zoals een baksteen die uit de muur steekt, een kapotte lantarenpaal of zomaar een kastje in een perkje?
  2. Zie je straatelementen die monden of neuzen lijken te hebben?
  3. Zie je straatelementen die op iets lijken, zoals een paaltje dat lijkt op een slang of een bankje dat eruit ziet als een slapende beer?

Stap 2: De ogenfabriek

  1. Bekijk allemaal plaatjes met ogen uit cartoons, films, games of series en let op de grootte, de vorm en de kleur.
  2. Zoek een voorwerp dat de juiste vorm en grootte heeft voor de oogvorm, de iris, de pupil en het glimlicht en trek deze voorwerpen om op gekleurd papier of karton. Je kunt ook ronde gekleurde papiertjes klaar leggen.
  3. Knip de vormen uit en plak ze op elkaar.

Stap 3: Op straatsafari

  1. Plak je oog op zijn plekje op straat en maak een foto zodat jouw streetart voor altijd bewaard blijft!
  2. Tip: neem stoepkrijt mee om ogen te tekenen op plekken waar plakken niet lukt!
  3. Let op drie regels: zorg dat jij en anderen veilig blijven, vraag altijd toestemming van bewoners en… heb plezier!

Deze opdracht is ontleend aan het project Streetart in je straat. Inspiratie opdoen bij Frankey? www.frankey.com

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online