Prikkels

Als spelen leren wordt

Lees verder

Evert Hoogendoorn denkt dat het onderwijs veel van de game industrie kan leren. Want gamen sluit aan bij een manier van leren die kinderen van nature bezitten.

Het ontsteken van een vuur

Hoe werkt loslaten en waarom is het belangrijk? Dick van Wateren, Mark Mieras, Gert Biesta en Astrid Poot delen hun gedachten en tips om je op weg te helpen.

Onderwijs moet waarachtig zijn

De onderwijsinspectie is niet geïnteresseerd in cultuureducatie. Alleen rekenen- en taalonderwijs telt. Of zien inspecteurs de waarde van cultuureducatie wel?

Klassefoto

Groep 6 van OBS Ridderspoor in Houten deed het project ‘Plaatselijke figuren’.

Wie woont of werkt waar?

Erfgoed is overal om ons heen. Twee lessen om je te helpen de deuren te openen naar je culturele omgeving.

Bij IPC krijgen we muziek en kunst erbij!

Aoif, Tjebbe en Laura zitten in groep 7-8 van de Paulusschool in Hilversum. Hun school werkt met IPC (International Primary Curriculum). Onderwijzers geven vooral thematisch les, vaak in het Engels. IPC moedigt leerlingen aan gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en zet sterk in op samenwerken.

Alors on danse!

Een van de basiselementen van dans is kracht. De kracht om het lichaam te controleren en los te laten.

3D Dierenparade

In het mooie park van Makeblijde in Houten hangen, staan en zitten zo’n twintig fantasiedieren. Ze lijken gemaakt van wit kant en hebben prikkelende namen als Fido, Oldisduzbuisiur en Latixo. Het mediakunstproject ‘Doodle3D LAB’ sluit af in stijl.

Een groot feest

In Heerhugowaard staat de RK basisschool Reflector. De school combineert themagericht werken met reguliere methodes. Steeds vaker werken zij groepsoverstijgend. Marga Mulder werkt op Reflector als kleuterleerkracht en ICC’er.

Creatieve tools

Het internet is een schatkist vol tools om je onderwijs mee te verrijken. 3 apps die van kinderen makers maken!

Loslaten

Deze Prikkels gaat over loslaten. Over durven denken buiten de kaders, buiten de methodes, en soms ook buiten de eisen van de inspectie. We laten zien waarom dat belangrijk is, hoe het verrijkend kan zijn voor je onderwijs en wat het oplevert. Ook binnen de kaders kan jij een verschil maken. Dus verken de uithoeken, verlies je in de diepte en kijk op naar de hoogte!

Lees magazine online