Meer doen met je omgeving!

Culturele omgeving: waarom?

Leren kun je uit een boek, maar hoe mooi is het om ook te leren in en met je eigen omgeving. Het is immers de plek waar de leerlingen wonen, spelen, leren, onderzoeken, ontdekken en spelen. En het is datgeen wat de kinderen samen verbindt. Door je omgeving bij je onderwijs te betrekken haal je een bron van kennis, inspiratie, verhalen en expertise de school in. Daarbij vergroot je de betrokkenheid van kinderen bij de plek waar ze wonen. En versterk je hun vaardigheden.

It takes a village to raise a child
Afrikaanse gezegde

Een schatkamer aan expertise en inspiratie

Elke gemeente herbergt een rijkdom aan verhalen, geschiedenis en inspirerende mensen en organisaties die kennis en expertise op allerlei terreinen hebben. Zij brengen de lesstof letterlijk tot leven. Uit een boek leren over de waterlinie is heel anders dan met een gids rondlopen op een van de forten. Bij de resten van een kasteelruïne ontdekken over hoe het daar vroeger aan toe ging maakt het tastbaar. Een boek lezen wordt echt bijzonder als je de schrijver ervan in levenden lijve ontmoet waaraan je vragen kunt stellen. Een landschapsschilder kan de leerlingen een heel nieuwe blik geven op het landschap om hen heen. En zet eens een professionele danser naast de kinderen en kijk wat er gebeurt.

Betrokkenheid

Je wilt dat leerlingen hun omgeving leren kennen, herinneringen opbouwen en ontmoetingen hebben. Hoe meer je weet van je eigen plek, hoe meer je je ermee verbonden kunt voelen. Kijk maar eens met de leerlingen naar de gevels van de huizen in de wijk. Wat zijn de verhalen achter deze gevels? Zaten er onderduikers in dit huis in de Tweede Wereldoorlog en wat is er gebeurd? Was hier vroeger een bakker en hoe ging hij te werk in die tijd? En wie werken er eigenlijk in dat statige kantoor? Je fietst anders langs plekken als je weet wie er gewoond of gewerkt hebben en je de verhalen erachter kent.

21e eeuwse vaardigheden

De plekken die leerlingen bezoeken en de personen die ze ontmoeten doen een beroep op het onderzoekend leren, de creatieve kracht, het kritisch denken en de sociale en culturele vaardigheden van kinderen. Niet alleen de waarneming, maar ook de verbeelding en het kritisch denken wordt gestimuleerd. Ze leren nieuwe woorden en zich uitdrukken over wat ze zien en meemaken. Kijk maar eens hoe kunstenaar Jan Rothuizen zijn ‘zachte atlassen’ maakt: hij kijkt, luistert, stelt vragen, verwondert zich en neemt zijn eigen kennis en herinneringen mee in zijn tekeningen.

  • Model 21e eeuwse vaardigheden