Meer doen met je omgeving!

Culturele omgeving: waarom?

Leren kun je uit een boek, maar hoe mooi is het om ook te leren in en met je eigen omgeving. Het is immers de plek waar de leerlingen wonen, spelen, leren, onderzoeken en ontdekken. Het is de plek die de kinderen met elkaar verbindt. Door je omgeving bij je onderwijs te betrekken haal je een bron van kennis, inspiratie, verhalen en expertise de school in. Daarbij vergroot je de betrokkenheid van kinderen bij de plek waar ze wonen. En versterk je hun vaardigheden.

It takes a village to raise a child
Afrikaanse gezegde

Een schatkamer aan expertise en inspiratie

Elke gemeente herbergt een rijkdom aan verhalen, geschiedenis en inspirerende mensen en organisaties die kennis en expertise op allerlei terreinen hebben. Zij brengen de lesstof letterlijk tot leven.
Uit een boek leren over de waterlinie is heel anders dan met een gids een fort ontdekken. Bij de resten van een kasteelruïne je verwonderen over hoe het daar vroeger aan toe ging maakt het tastbaar. Een boek lezen wordt echt bijzonder als je de schrijver ervan in levenden lijve ontmoet en vragen aan kan stellen. Met een dichter op pad om woorden te zoeken bij wat je ziet. Een landschapsschilder leert de leerlingen met een andere blik kijken naar het landschap om hen heen. En zet eens een professionele danser naast de kinderen en kijk wat er gebeurt.

Betrokkenheid

Je wilt dat leerlingen hun omgeving leren kennen, herinneringen opbouwen en ontmoetingen hebben. En met een nieuwsgierige, open blik om zich heen kijken. Hoe meer je weet van een plek, hoe meer je je ermee verbonden kunt voelen. Kijk maar eens met de leerlingen naar de gevels van de huizen in de wijk. Wat zijn de verhalen achter deze gevels?
Zaten er onderduikers in de Tweede Wereldoorlog in dit huis en wat is er met hun gebeurd? Was hier vroeger een bakker en hoe ging hij dan te werk in die tijd? En wie wonen er eigenlijk in dat statige huis met die grote tuin?
Je fietst anders langs plekken als je weet wie er gewoond of gewerkt hebben en je de verhalen erachter kent.

21e eeuwse vaardigheden

De plekken die leerlingen bezoeken en de personen die ze ontmoeten doen een beroep op het onderzoekend leren, de creatieve kracht, het kritisch denken en de sociale en culturele vaardigheden van kinderen. Niet alleen de waarneming, maar ook de verbeelding en het kritisch denken wordt gestimuleerd. Ze leren nieuwe woorden en zich uitdrukken over wat ze zien en meemaken. Kijk maar eens hoe kunstenaar Jan Rothuizen zijn ‘zachte atlassen’ maakt: hij kijkt met al zijn zintuigen, hij luistert naar wat hij denkt en stelt vragen uit nieuwsgierigheid, hij verwondert zich en neemt zijn kennis, ervaringen en herinneringen mee in het kijken naar de wereld om zich heen. En dan geeft hij het vorm, in zijn tekeningen.

  • Model 21e eeuwse vaardigheden