Vrij spel

Ontwerp een nieuwe soort

KUNSTWERK

Tekst: Mirjam de Heer

Door klimaatverandering en vervuiling verdwijnen diersoorten. Maar er kunnen ook weer nieuwe ontstaan. In deze kunstwerkles gaan we met dierenplaatjes (onderbouw) of oude knuffels (bovenbouw) nieuwe soorten ontwerpen.

Onderbouw – PLAKDIEREN

Bekijk!

Vogels, vissen, reptielen, amfibieën en zoogdieren: er zijn ontzettend veel soorten dieren in de wereld te vinden. Ze hebben allemaal een kop met ogen en een bek, een lijf met een buik en ledematen waarmee ze zich voort kunnen bewegen. Maar ze zijn ook heel anders. Een vogel heeft vleugels en een snavel, een vis vinnen en een zwemstaart. En een leeuw? En een kikker?

Verzamel!

Elk kind zoekt tien plaatjes uit van verschillende diersoorten. Wat vind je bijzonder aan dit dier? De grote snavel? De mooie streepjes of vlekjes? De sierlijke staart? De grappige oortjes? De grote ogen? Of de steltpoten?

Ontwerp!

Knip elk plaatje in drie stukken. Op het eerste reepje staat alleen de kop van het dier. Op het tweede de buik. Het derde reepje laat de poten van het dier zien. Nu gaan we nieuwe soorten ontwerpen. Dat doe je op een groot wit papier. Er zijn spelregels: elke nieuwe soort heeft een kop, een buik en poten. Elk reepje komt van een ander dier. Probeer de onderdelen zo precies mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Verzin!

Hang alle nieuwe soorten op in de klas. Kun je de onderdelen nog herkennen? Hoe zou je deze nieuwe soorten noemen? Waar zouden ze wonen en wat vinden ze lekker om te eten?

Bovenbouw – NIEUWE KNUFFELSOORT

Verzamel!

Heb je ergens in je kast, in een bak of op zolder nog oude knuffels liggen waar je niet meer mee speelt? Neem ze mee!

Ontwerp!

Neem twee of drie knuffels en kijk er goed naar. Welke kleuren vallen je op en welke vormen vind je leuk? Uit welke onderdelen bestaan de knuffels? Hoe zou je onderdelen van de verschillende knuffels kunnen samenvoegen tot een nieuw dier? Maak een schets van het nieuwe dier dat in je hoofd ontstaat. Wees creatief! Een dier hoeft niet altijd vier benen en een hoofd te hebben.

Zet in elkaar!

Knip voorzichtig de onderdelen die je wilt gebruiken los van de knuffels. Voor het losmaken van naadjes zijn er speciale veilige tornmesjes. Naai daarna de onderdelen samen tot het nieuwe dier dat je hebt geschetst. Probeer het zo onzichtbaar mogelijk te doen door de goede kleur draad te kiezen en heel precies te werken.

Beschrijf!

We maken een tentoonstelling van alle nieuwe soorten. Zorg daarom dat er bij jouw nieuwe wezen een mooi kaartje komt te liggen waarop staat hoe jouw nieuwe soort heet, waar hij voorkomt, wat hij eet en hoe hij leeft.

Bron: deze lessen zijn geïnspireerd op de les ‘Create a new species’ uit Wicked Arts Assignments van Emiel Heijnen en Melissa Bremmer. De les is ontworpen door Johanna Schweizer van Museum Jan Cunen, Oss.

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online