Vrij spel

Klassefoto

KLASSEFOTO

Tekst: Marjolein Hovius
Beeld: Rutger Vos

“Buitenles voelt vrij!’ De Jan van Rijckenborgschool in Heiloo heeft er een speciaal buitenlokaal voor. Wekelijks hebben de groepen er een uur les. Groep 5 krijgt er een spellingles.

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online