Vrij spel

Kinderen gedijen bij vrijheid

MENING

Tekst: Jolanda Konings

Anouk Elzas is ICC’er en leerkracht in de middenbouw op de Montessorischool Castricum. Meru de Vries-Imming is ICC’er en leerkracht bij de kleuters op Basisschool Cunera.

Anouk

Nee,

kinderen hebben zowel vrijheid als begrenzing nodig. Het Montessorionderwijs gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Vrijheid krijgen is daarbij belangrijk en nodig om een zelfstandig mens te worden. Maar de vrijheid die onze kinderen krijgen valt altijd binnen een duidelijke structuur. Dat geeft veiligheid. Bij ons op school heeft alles een eigen plek. Leerlingen weten wat ze moeten leren. Maar wanneer, waar en met wie?

Dat mogen ze zelf bepalen. We noemen dat: vrijheid in gebondenheid. Bovenbouwleerlingen maken een themawerk als afsluiting van een periode. De invulling is helemaal vrij. In eerdere leerjaren hebben de kinderen technieken aangeboden gekregen. Je kunt vrije, creatieve opdrachten pas goed uitvoeren als je de bijpassende vaardigheden goed hebt geleerd.

Meru

Ja,

vrijheid is een belangrijk aspect om tot ontwikkeling te komen. Vrijheid leidt tot autonomie en verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Én vrijheid stimuleert de creativiteit. Als je vrijheid biedt, kan het brein ermee aan de slag. Ik zie in de praktijk dat het goed is voor kinderen. Als je zegt: het moet zo en zo, dan leer je de kinderen af dat het ook anders kan. Je leert ze dan dat er maar één manier goed is.

Wanneer je beeldende opdrachten geeft met vrijheid én kaders die richting geven dan komen leerlingen met iets eigens. Bijvoorbeeld: maak iets dat kan hangen. Dan is er ruimte voor experimenteren.

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online