Vrij spel

Een ‘gewone’ eindfilm

MISSIE GESLAAGD

Tekst: Tamara Oortwijn
Foto: Lilian Schagen

Als afsluiting van het schooljaar geen eindmusical, maar een heuse eindfilm? Lilian Pruis, ICC-er op de Antoniusschool voor speciaal onderwijs in Schagen, kreeg het met haar team en de leerlingen uit groep 7 en 8 voor elkaar!

Het idee

De Antoniusschool kreeg de vraag mee te doen aan een pilot om cultuuronderwijs beter te verankeren in het speciaal onderwijs. Én er lag een nadrukkelijke vraag van een leerling uit groep 8 om het schooljaar af te sluiten net als een ‘gewone’ school. Omdat kansengelijkheid zo belangrijk is besloot de Antoniusschool met groep 8 een eindfilm te maken.

Het doel

Een eindfilm geeft niet zoals een musical zou doen de spanning van het podium. Bovendien bouw je de mogelijkheid in om een take heel vaak opnieuw te kunnen doen. Met deze vorm wilde het team de kinderen zelfvertrouwen meegeven, een succeservaring en het gevoel trots te mogen zijn en meer te kunnen dan je denkt.

De cultuurpartner

Via Cultureel verschil, dat een netwerk heeft met culturele aanbieders kwam de Antoniusschool in contact met een theatermaker en twee filmmakers die ervaring hadden met het speciaal onderwijs. Het Scagon Theater, waar de eindfilm werd gedraaid, ligt op loopafstand. De korte afstand maakt dat alle leerlingen er jaarlijks zeker één keer komen.

En…

De film heeft zoveel enthousiasme opgeleverd! De huidige groep 8 leerlingen kijken er nu al naar uit ook een eindfilm te mogen maken. Het team zag het als een uitdaging en ziet wat het de leerlingen heeft gebracht. En de ouders? Die zijn trots op hun kinderen en komen nu vaker de school binnen.

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online