Vrij spel

Componeren

3X VRIJ SPEL

Tekst: Jolanda Konings
Beeld: Yvonne Roos

Hoe krijg je leerlingen zo ver dat ze uit het idee stappen van ‘dat kan ik niet’. Componist Anne-Maartje Lemereis gebruikt spelelementen en toevalligheden. Binnen no time zitten de leerlingen midden in het maakproces!

1. Letters

Zoek een plaatje van een xylofoon of piano met de notennamen (de letters a t/m g) en zet dit op het digibord. Laat elke kind uit zijn of haar eigen naam één letter kiezen die ook een notennaam is. Zet deze letters achter elkaar op het bord. Dit wordt de melodie. Verdeel de klas in groepen. Elke groep kiest een eigen stukje uit de melodie.

Én ze gaan er echt muziek van maken: moet de melodie hard of zacht klinken? Snel of langzaam? Laat elk groepje zijn melodie spelen op een xylofoon. Welke wordt de klassenmelodie?

Extra vraag een paar kinderen als begeleiding de noot A in lange tonen te spelen.

2. Hoorspel

Kies een kort verhaal en lees dat voor. Laat elk kind tijdens het luisteren een paar geluiden bedenken bij het verhaal. Verdeel de klas in groepjes en ga in de school op zoek naar geluiden bij het verhaal. Sommige geluiden kun je ook maken met muziekinstrumenten. Lees het verhaal opnieuw voor en laat de geluiden op het goede moment klinken. Neem het op en speel de hoorspelen in de klas af. Welk effect hebben de geluiden op het verhaal?

3. Van gedicht naar muziek

Kies een gedicht dat bij de leeftijd van de kinderen past en zet dit op het digibord. Verdeel de klas in groepjes. Laat elk groepje bedenken hoe je de zinnen in muziek om zou kunnen zetten. Moet deze muziek snel klinken of langzaam? Hard of zacht? Vloeiend of robotachtig? Heb je meer tijd? Laat de leerlingen dan werken met een gratis componeerapp zoals GarageBand. Tijd voor een muzikale gedichtenweek!

TIP Creëer momenten – weekopening, open podium of vrijdagmiddag  – waarop leerlingen composities mogen laten horen.

Anne-Maartje Lemereis is in het jaar 2024 en 2025 Componist des vaderlands. Met Stichting In de Knop biedt zij componeerlessen en workshops componeren en improviseren in de klas. Kijk op: www.indeknop.com.

Prikkels Vrij spel

De mens is een spelend wezen. Door te spelen doen we kennis op en ontwikkelen we onze vaardigheden. De behoefte om te spelen is niet iets van kinderen alleen, ook volwassenen hebben spel nodig.

Cultuuronderwijs is bij uitstek een plek in het rooster waar de ruimte voor spelen ontstaat. Waar je eigenwijs mag zijn en je eigen keuzes mag maken. Waar je aan je eigen ontwikkeling werkt op de manier die past bij jou. Deze Prikkels is een pleidooi voor vrij spel.

Lees Prikkels online