Van taal naar verhaal

Het Medialab

UITGELICHT

Tekst: Maaike van Woudenberg
Foto’s: Ilona Buyl

Binnen Creatief Vermogen Utrecht, Utrechts programma Cultuuronderwijs met Kwaliteit, werken culturele instellingen en scholen in langdurige partnerschappen samen. Click F1 experimenteert samen met basisschool de Fakkel met media.

Het Medialab

Iedere donderdag organiseert Max ter Beek van Click F1 het Medialab in basisschool de Fakkel voor leerlingen uit groep 6-8. Hier leren ze over mediawijsheid, worden handig met allerlei creatieve media-uitingen en ontwikkelen computational thinking. Ook leerlingen die geen telefoon hebben, niet op sociale media zitten en niet gamen doen hier hun eerste ICT vaardigheden op.

Leren en experimenteren

Vandaag wordt hun computational thinking gestimuleerd met behulp van een robotspelletje. De kinderen maken een route voor een robotje. Op basis van visuele cues voert het robotje tijdens zijn weg acties uit, zoals versnellen, vertragen of een rondje draaien. Eerst experimenteerden de leerlingen met het materiaal, daarna krijgen ze gerichte opdrachten die de verbeelding prikkelen.

Creatieve grondhouding

Door elke week op de Fakkel langs te komen ziet Max de houding van de kinderen in zijn lessen veranderen. “Ik zie dat de kinderen sneller opties gaan bedenken en makkelijker aan de slag gaan. Ze ontwikkelen een combinatie van zelfvertrouwen (‘waarschijnlijk kan ik dit’) en nieuwsgierigheid (‘ik ben benieuwd hoe dit werkt’). Zo groeit hun digitale geletterdheid én hun creatieve grondhouding.

Kom maar op!

Het resultaat? Er is bijna niemand meer die zegt: “Iets met computeren is echt niets voor mij”. Hun zelfvertrouwen om iets nieuws aan te gaan zie je groeien. Men zegt altijd: “Fouten maken mag”, maar dat impliceert dat er een goed en fout is. Ontdekken hoe iets werkt, dát mag! Ongeacht waar ik in het Medialab mee aankom, de reactie is steevast: “Kom maar op!”

Fouten maken mag? Nee: Ontdekken hoe iets werkt, dát mag!
Max ter Beek, Click F1

Het taalonderwijs in Nederland steekt veel in op technisch lezen, grammatica en spelling. Daardoor raken leesplezier en creativiteit soms wat op de achtergrond. En dat is jammer. Want juist door na te denken over de betekenis van een tekst, te verbeelden, verbanden te leggen met andere teksten en met je eigen leven, maakt lezen je een rijker mens. En juist door uiting te geven aan je eigen ideeën en gevoelens maak je je taal eigen. Deze Prikkels staat boordevol tips om met je leerlingen het plezier in lezen opnieuw te ontdekken en te koesteren.

Lees Prikkels