Van taal naar verhaal

Pictogrammen versterken het taalonderwijs

MENING

Tekst: Jolanda Koning

 

Ester Biesboer

is Cultuurbegeleider en leerkracht op basisschool De Regenboog, een nieuwkomersschool in Heerhugowaard

Ja,

met de inzet van pictogrammen versterk je het passieve taalbegrip, dat de opstap is voor actief taalgebruik. Onze school geeft onderwijs aan NT2 leerlingen. Pictogrammen helpen kinderen die verbale communicatie spannend vinden. Ook binnen cultuuronderwijs is het fijn om instructies te ondersteunen met pictogrammen. Tijdens muziekles bijvoorbeeld benoemen we met de hulp van pictogrammen eerst de instrumentjes, pas daarna volgt de instructie. Of we gebruiken pictogrammen om de stappen te visualiseren. Bij leerlingen die net op school zijn kunnen pictogrammen gesproken taal vervangen. Maar het werken met pictogrammen is nooit het doel, ze zijn altijd een tussenstap in het taalonderwijs.

 

 

Cica van Hartingsveld

heeft afgelopen jaar de ICC-training afgerond en is nu ICC en leerkracht in groep 1-2 op basisschool de Wielewaal in Schagen

Nee,

ik gebruik veel plaatjes, maar weinig pictogrammen. Ik werk liever met rijke, herkenbare afbeeldingen. Deze hebben meer zeggingskracht. In de klas ondersteun ik mijn taalgebruik visueel. Zo versterk ik de taalontwikkeling omdat ik woorden verbindt aan beelden. Rond onze thema’s werken we graag met prentenboeken. Deze bieden we aan de kinderen die veel woorden rond het thema nog niet kennen, eerst in kleine groepjes aan. We gebruiken een taalmuur met afbeeldingen of een verteltafel met voorwerpen met de geschreven woorden erbij. Pas als iedereen de woorden kent die nodig zijn om de verhaallijn te volgen, bieden we het prentenboek klassikaal aan. Zo gaan we van taal naar verhaal.

Het taalonderwijs in Nederland steekt veel in op technisch lezen, grammatica en spelling. Daardoor raken leesplezier en creativiteit soms wat op de achtergrond. En dat is jammer. Want juist door na te denken over de betekenis van een tekst, te verbeelden, verbanden te leggen met andere teksten en met je eigen leven, maakt lezen je een rijker mens. En juist door uiting te geven aan je eigen ideeën en gevoelens maak je je taal eigen. Deze Prikkels staat boordevol tips om met je leerlingen het plezier in lezen opnieuw te ontdekken en te koesteren.

Lees Prikkels