Mixen mag

Spoorzoekers

UITGELICHT

Zederik is een streek in het prachtige landelijke gebied tussen Lek en Linge. De directeuren van de zes scholen wilden hun leerlingen stimuleren op zoek te gaan naar sporen uit het verleden.

Tekst: Mirjam de Heer
Beeld: Het Nationaal Glasmuseum

Kapstok

Het Nationaal Glasmuseum, coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit in de regio, zag kansen voor een erfgoedleerlijn voor de hele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: ‘Spoorzoekers’. Een werkgroep met leerkrachten werkte de leerlijn uit. Kapstok zijn de vijf thema’s uit de erfgoedleerlijn van Plein C: ‘voorwerpen’, ‘toen & nu’, ‘gebouwen’, ‘landschappen’ en ‘feesten en gewoonten’ en de leerdoelen van Erfgoed Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt financieel.

Tijd en leergebied

Voor elk leerjaar worden lessen ontwikkeld. De kleuters blijven dicht bij huis en wat kort geleden is gebeurd. Zij verdiepen zich in het leven van hun oma en opa. Hoe ouder de kinderen, hoe groter het gebied waar de lessen over gaan en hoe verder ze teruggaan in de tijd. Groep 3-4 ontdekt de geschiedenis van de boerderij uit de vorige eeuw en werkt in een moestuin. Groep 5-6 onderzoekt de middeleeuwse stad en maakt een maquette van een boerderij. De bovenbouw zoekt sporen van de Tweede Wereldoorlog en de Oude Hollandse Waterlinie.

Glasmuseum

Het Glasmuseum Leerdam heeft ervaring met het ontwikkelen van leerlijnen. Zo is er bijvoorbeeld speciaal voor de leerlingen in Leerdam de leerlijn ‘Culturele ankers Glas’ bedacht. Aan de hand van beeldende opdrachten leren de leerlingen meer over de geschiedenis van de glasstad Leerdam.

Sporen zien

Voor ‘Spoorzoekers’ werkt het Glasmuseum samen met Stichting Boerderij & Erf A.K.V.. Boerderijen zijn dé culturele ankers van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarnaast werken Landschap Erfgoed Utrecht, Kunstgebouw en de Historische Verenigingen mee. Samen zorgen zij ervoor dat de kinderen als zij door hun regio fietsen oog krijgen voor de sporen van een bewogen verleden.

Meer informatie over 'Spoorzoekers'?
Klik hier

Mixen mag

Van het klappen van een ritme bij het opzeggen van de tafels tot een projectweek voor de hele school… Als je je verdiept in het thema ‘vakintegratie’ kom je er al vrij snel achter dat bijna elke leerkracht hier wel aan doet. De meerwaarde zit in de subtiele en bewuste afstemming van de verschillende vakken en leerdoelen.

Lees magazine online