Jubileumeditie: 10 jaar

Helden of schurken?

SNELLE LES

Tekst: Sietske Dreschler

Standbeelden houden de herinnering levend aan onze helden uit het verleden. Maar wie bepaalt wie een held is en van wie we een standbeeld laten maken? En is wie we vroeger een held vonden, dat nu nog steeds? Een erfgoedles in kritisch denken en goed burgerschap!

Stap 1

Maak of zoek een foto van een standbeeld van een historische figuur. Denk bijvoorbeeld aan Willem van Oranje, J.P. Coen, Pieter Stuyvesant, Michiel de Ruijter, Piet Hein, Aletta Jacobs, Anne Frank of Wilhelmina Drucker. Elke leerling zoekt bij zijn beeld ook een filmpje of informatie zodat hij weet wie deze persoon is en waarom er een standbeeld van deze persoon is gemaakt. Bespreek de beelden en deel de kennis met elkaar.

Stap 2

Is het standbeeld een goede manier om de herinnering aan deze persoon levend te houden? Vind jij met de wetenschap van nu deze figuur een held of een schurk? En waarom? Maak een poster waarin je jouw mening geeft!

Stap 3

Hang alle helden- en schurkenposters op. Welke voor- en tegenargumenten zie je? Hoe dachten ze vroeger over deze figuur? En is dat anders dan jij nu? En zo ja, waardoor zou dat komen?

Bron: Prikkels beweging – 2018

Jubileumeditie!

Het moment dat er 5.500 jaar geleden een creatief genie besloot om twee wielen aan een as te bevestigen veranderde de hele wereld. En dat is precies waarom we creativiteit moeten blijven stimuleren. En dat is waar Prikkels aan wil bijdragen, nu al 10 jaar lang.

Lees Prikkels online