Groen

De Goldbergmachine

UITGELICHT

Kopa werkt met basisschool De Pijlstaart en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht aan een leskoffer recycling. De kist bevat per bouwdeel vijf lessen en de benodigde materialen. Leerkrachten gaan er zelfstandig mee aan de slag.

Tekst: Mirjam de Heer
Beeld: Linda Rosink

Partnerschappen

In de stad Utrecht wordt Cultuureducatie met Kwaliteit vormgegeven als partnerschappen tussen scholen en culturele instellingen. Kopa, een collectief van een aantal BIKkers (beroepskunstenaars in de klas) is sinds 2013 betrokken. Het doel van de beeldend kunstenaars van Kopa is: leerkrachten trainen om leerlingen zelfstandig te begeleiden bij creatieve processen.

Co-creatie

Een van de partnerscholen van Kopa is Katholieke basisschool De Pijlstaart. De school wilde los komen van het platte vlak bij de beeldende lessen. En zij wilden dat leerlingen trots zijn op hun werk. Samen bogen instelling en school zich over de vraag wat leerkrachten belemmert om zelf een creatief proces bij leerlingen te begeleiden. Dit bleek vooral te liggen aan het ontbreken van voorkennis over beeldende technieken én het gebrek aan randvoorwaarden, zoals materiaal en tijd.

Recycling

Kopa ontwikkelt leskisten rondom thema’s die spelen in de samenleving en rondom beeldende technieken. De nieuwste leskist gaat over recycling. Behalve uitgeschreven lessen, inspiratiemateriaal en instructiefilmpjes bevat de kist verzamelingen van schone afvalmaterialen zoals textiel, plakplastic, verpakkingsfoam, plastic tasjes en papier.

Quilten met papier

De kleuters ontrafelen truien en wikkelen daarmee materialen in. Groep 3-4 gaat quilten met papier en maakt collages met textiel en plastic zakjes in het platte vlak. Groep 5-6 bouwt een stad. Zij onderzoeken hoe je verschillende materialen zoals een plastic fles en een stuk hout kunt verbinden zonder gebruik te maken van lijm. De bovenbouw maakt onder meer een Goldbergmachine, waarin een rollend balletje zich een weg baant geholpen door afval.

Behalve de recycleleskist heeft Kopa 7 andere kisten ontwikkeld. Scholen kunnen ze hier bestellen. Meer info over Kopa vind je op hun website.

Groen

Het klimaat is hét actuele thema waar jongeren zich mee verbonden voelen. Waar ze zich zorgen over maken en waar ze het verschil willen maken. Het is een onderwerp dat hen uitdaagt te creëren: een nieuwe wereld te ontwerpen waarin we anders met de wereld om ons heen omgaan. Deze Prikkels helpt jou en je leerlingen de wereld een beetje groener te maken.

Lees magazine online