Grip

Experimenteren geeft grip

MENING

Tekst: Jolanda Konings

Een vakdocent muziek en een vakleerkracht beeldend over de waarde van experimenteren in hun eigen vak.

Marijke Martens is vakleerkracht muziek, ICC’er en leerkracht van groep 6 op OBS De Eendragt in Wormer.

Ja,

experimenteren binnen het onderwijs is doelgericht. Je geeft kinderen een helder kader en criteria voor het eindresultaat. Daarmee krijgt het richting, maar door te experimenteren kun je erachter komen hoe je het doel kunt bereiken. Onderweg kom je allemaal keuzeweggetjes tegen. Je leert dat je van je oorspronkelijke plan mag afwijken én dat je soms opnieuw moet beginnen: “Dit werkt niet, ik ga iets anders proberen!” Zo liet ik kinderen van groep 7 eens een stukje muziek verzinnen in de componeertool van onze digitale muziekmethode. Daarna was de opdracht het te spelen op boomwhackers. Dat bleek nog niet zo eenvoudig! Dus moesten ze op zoek naar hoe ze het stukje zo konden maken dat het wél te spelen was. Experimenteren met een duidelijk doel biedt intrinsieke motivatie, want kinderen experimenteren graag. Ze krijgen gaandeweg grip op de wereld om hun heen én het leert kinderen met vrijheid en keuzemogelijkheden omgaan.

Debbie Mollenhagen studeerde Art en Design op de Gerrit Rietveld Academie, is vakdocent beeldende vorming en leerkracht van groep 6 op de International Primary School in Hilversum.

Nee,

als je experimenteert ga je meer intuïtief te werk. Dat geldt zeker voor jongere kinderen. Als je jong bent dan sla je opties die je vindt weg zonder er te veel over na te denken. Je weet dan simpelweg niet meer waarom je het zo gedaan hebt. Het gebeurt bijna per ongeluk. Je probeert als leerkracht je leerlingen strategieën aan te leren en te laten reflecteren op het eigen proces. Daardoor ontwikkelen leerlingen niet alleen een eigen beeldtaal, ze leren ook dat fouten maken mag en dat doorzetten loont. Ze krijgen inzicht in zichzelf. We werken op school vakoverstijgend, bijvoorbeeld in de unit ‘science, technology, engineering, art & math’. De natuurlijke nieuwsgierigheid, spelen en experimenteren staan steeds centraal. De kinderen zeggen vaak dat ze hun oplossing ‘gevonden’ hebben. Maar ze weten eigenlijk zelf niet hoe authentiek ze zijn.

Grip

Na onduidelijke tijden hebben wij als mens steeds meer behoefte aan grip. De oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis, corona en het klimaatvraagstuk maken de wereld voor kinderen tot een onbegrijpelijke plek. Ze krijgen er bewust of onbewust van alles over mee, maar kunnen moeite hebben om er grip op te krijgen. Wat betekent het voor hen? Cultuur, kunst, zelf iets maken, hun talenten ontdekken, het kan hen daarbij allemaal helpen. Met deze Prikkels staan de kinderen weer zelf aan het roer en heb jij als leerkracht handvatten hoe je hen daarbij kunt begeleiden.

Lees hier