Grip

Emergo

3 VRAGEN OVER…

Tekst: Mirjam de Heer
Beeld: Edwin Zwakman

Emergo

Wie?

Edwin Zwakman ziet Nederland als één groot bouwproject. Alles wat wij om ons heen zien is niet door de natuur geschapen, maar door mensen gevormd. We hebben land veroverd op de zee, we beïnvloedden de loop van de rivieren, we legden steden aan, wegen en bruggen en we ontgonnen akkers en weilanden. We hebben onze mouwen opgestroopt en we hebben iets gemaakt van het stukje land dat wij beschouwden als het onze.

Maar in ons enthousiasme vergaten we één ding: de balans. We namen van de natuur wat we konden gebruiken, maar we gaven niets terug. De klimaatverandering is daarvan het gevolg. De zeespiegel stijgt in een steeds rapper tempo. Over enkele tientallen jaren zal Nederland voor meer dan de helft onder water staan. En die boodschap is voor mensen die gewend zijn dat hun wereld maakbaar is lastig te begrijpen.

En daar ligt volgens Edwin zijn rol als kunstenaar. Hij kan mensen laten zien wat ze niet kunnen begrijpen en hij kan hen helpen om weer vertrouwen te krijgen in de maakbaarheid van een oplossing. Want we kunnen de klimaatverandering niet meer keren, maar we kunnen wel leren hoe we ermee om kunnen gaan. Naast wetenschappers kunnen ook kunstenaars daarbij helpen. Als kunstenaar dacht Edwin daarom mee met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over hoe we als de zee 15 meter hoger ligt Nederland gaan inrichten. Zo inspireerde hij met zijn verbeeldingskracht wetenschappers om nieuwe paden te bewandelen.

Wat?

Emergo is een digitaal kunstwerk. Het laat zien hoe Nederland eruit kan zien als alles wat we nu hebben gebouwd onder 15 meter water staat. Edwin bedacht dat we dan in drijvende steden wonen in zeecontainers die als flatgebouwen opgestapeld zijn op twee grote boten. Basketballen en voetballen doen we op de ruimte tussen de twee boten. We verplaatsen ons naar andere steden via de bootbus. Met een augmented reality app op de iPad kun je de bootflats zien deinen op de golven van de toekomst, op dezelfde plek waar nu vijf dorpjes aan de Lek liggen. Doordat je je eigen camera gebruikt lopen net als bij Pokemon go de echte wereld en de digitale wereld in elkaar over.