CMK Special

Feest van herkenning

SNELLE LES

Tekst: Trea Scholten
Beeld: De Regenboog in Lopik

Hoe goed ken jij je buurt? De leerlingen van de Regenboog in Lopik ontdekten in het project ‘Atelier Erfgoed’ hun omgeving. Deze snelle les is een korte versie van hun project.

Open Google Maps en bekijk met de klas de kaart van de eigen wijk. Welke bijzondere gebouwen zijn er in de wijk? Welke buitengewone plekken? En welke beelden zijn er buiten? Weet iemand de verhalen achter deze gebouwen, plekken en beelden?

Verdeel de klas in tweetallen en vraag elk tweetal een plek uit de wijk te kiezen en op zoek te gaan naar de verhalen van deze plek. Wie woonden of werkten er? Wat is er gebeurd? Wat is er nu te zien en wat was er vroeger?  Van de informatie die ze vinden maken de leerlingen een poster, een gedicht of een verhaal. Ze presenteren hun werk aan elkaar. Misschien lukt dat zonder de plek zelf te noemen. De andere leerlingen luisteren goed en proberen de plek te raden.

 

Tip: de leerlingen van de Regenboog maakten monumenten van klei.

Met deze Prikkels vieren alle schoolteams en culturele partners* dat de afgelopen jaren ruim 200 scholen in de Provincie Utrecht hebben gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. De scholen geven praktische tips en lessuggesties en delen hun successen. Wij voegen er de mooie woorden van Mark Mieras aan toe over waarom cultuureducatie belangrijk is. En de handzame adviezen van vakdocenten.

Bekijk Prikkels