Beweging

Stelling: is curriculum.nn een goede vernieuwing?

MENING

Hoe moet ons onderwijs er in 2032 uitzien? Het rapport Schnabel gaf een voorzet. Als reactie hierop ontwikkelen leraren en schoolleiders curriculum.nu. Daarin stellen zij vast wat leerlingen in het primair onderwijs moeten kennen en kunnen.

Tekst: Marijke Schäuikes

Liesbeth Verheggen is voorzitter Algemene Onderwijsbond (AOb)

Ja, curriculum.nu geeft ons als AOb hoop omdat er zoveel van onze leden bij zijn betrokken. Veranderingen in het onderwijs zijn een geleidelijk proces. Wij staan achter de herijking van het onderwijs. Het is nodig dat het curriculum kritisch bekeken wordt. Er komt steeds maar bij in het onderwijs, maar wat kan eraf? De afweging hierbij moet zijn: verbeteren we werkelijk de kwaliteit van het onderwijs?

De overheid bepaalt de kerndoelen. Wij vinden dat de professional met hulp van de wetenschap de inhoud moet bepalen en het effect daarvan op de leerlingen moet meten. Nederlandse leerlingen zijn de gelukkigste kinderen van Europa. En daar gaat het om.

Gerard Verhoef is bestuurslid Beter Onderwijs Nederland (BON)

Nee, ik maak me boos over curriculum.nu. Vernieuwen moet je vanuit docenten doen en niet vanuit de overheid. Ik ken geen voorbeeld van grote onderwijsvernieuwingen die gelukt zijn. Kijk maar naar het lerarenregister.
Voor je gaat veranderen moet je een analyse maken en je probleemstelling moet helder zijn. Wat gaat er goed of fout? En wat is er nodig bij vervolgopleidingen en in de maatschappij? Dat mist in het rapport Schnabel. BON is gevraagd om mee te denken. Maar wij willen geen schaamlap worden voor curriculum.nu.

We vinden deze werkwijze fout. Intussen dalen de resultaten van het onderwijs in Nederland al jaren. Dáár moet actie op ondernomen worden!

Beweging

Kinderen houden van vernieuwing, van beweging, van leren door te doen. Het zijn de ‘grote mensen’ die aarzelen. In deze Prikkels lees je waarom aarzelen een slecht idee is en krijg je voorbeelden van scholen die hun aarzeling overwonnen en het anders zijn gaan doen.

Lees magazine online