Beweging

Helden of schurken

SNELLE LES

Erfgoed is wat een samenleving wil bewaren voor de toekomst. Maar wie bepaalt wat erfgoed wordt? En is wat we vroeger belangrijk vonden om te bewaren, dat nu nog steeds?

Tekst: Sietske Dreschler

In deze snelle les laat je leerlingen nadenken over de vorming van erfgoed, en dat dat erg tijdsgebonden is. Je kunt kiezen voor onderwerpen zoals Zwarte Piet of de Duitse bunkers aan de kust. Maar je kunt ook de Nederlandse zeehelden als J.P. Coen, Pieter Stuyvesant en Piet Hein als uitgangspunt nemen. Een erfgoedles in kritisch denken en goed burgerschap!

Stap 1

Bedenk wat in de omgeving van de school doet denken aan de zeehelden van weleer en maak hiervan een foto. Denk aan een monument of een straatnaam. Bespreek deze met de leerlingen. Weten ze wie het is en waarom zijn naam via een straatnaam of een monument bewaard is gebleven?

Stap 2

Zoek een filmpje over de zeeheld. Een paar voorbeelden vind je hieronder. Vraag de leerlingen op te schrijven waarom het monument of de straatnaam moet blijven bestaan. Vraag hen ook waarom het juist niet bewaard moet worden.

Stap 3

Voer een poll uit onder de leerlingen: moet het monument of de straatnaam blijven of niet? Bespreek vervolgens de voor- en tegenargumenten. Hoe dachten ze vroeger over het standbeeld of de straatnaam? Waarom is dat nu anders? Wat vinden de leerlingen zelf? Herhaal daarna de poll.

Voorbeeldfilmpjes? Zoek op J.P. Coen of P. Stuyvesant
Klik hier

Beweging

Kinderen houden van vernieuwing, van beweging, van leren door te doen. Het zijn de ‘grote mensen’ die aarzelen. In deze Prikkels lees je waarom aarzelen een slecht idee is en krijg je voorbeelden van scholen die hun aarzeling overwonnen en het anders zijn gaan doen.

Lees magazine online