Nieuws
februari 26
2024

Speciaal onderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Terugblik: ‘Creatieve Kracht’ in het speciaal onderwijs

Op woensdag 17 januari vond de 4e bijeenkomst ‘Creatieve Kracht’ plaats, speciaal voor professionals uit het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs en culturele instellingen. Dit keer op het mooie landgoed Oostbroek van Landschap Erfgoed Utrecht. Een inspirerende bijeenkomst over hoe je creativiteitsontwikkeling een structureel stevige basis geeft in je onderwijsprogramma.

Inspiratie vanuit erfgoed en eigen culturele omgeving

Dorien Wijstma van Landschap Erfgoed Utrecht zoomt in op de eigen culturele omgeving als inspiratiebron voor het onderwijs. Want hoe mooi is het om leerlingen die omgeving vanuit zintuigen, verbeelding en kennis te ontdekken? Ze laat zien hoe je materieel en immaterieel erfgoed betekenisvol maakt voor een leerling. En hoe je bijvoorbeeld een zachte atlas creëert voor kinderen met een visuele beperking of muziek voelbaar en beeldend maakt voor leerlingen met een auditieve beperking.

Het belang van cultuuronderwijs voor persoonsvorming

Juist voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs biedt creativiteit kansen. Kansen om zichzelf te zijn en kansen om zichzelf te ontwikkelen. De kracht van kunst en cultuur is dat leren niet moeilijk is, maar spelenderwijs gaat. Er werd veel waardevolle kennis met elkaar gedeeld en wederom werd duidelijk hoe belangrijk cultuuronderwijs voor persoonsvorming kan zijn. Maar ook de complexiteit en diversiteit van het speciaal onderwijs kwam weer aan het licht.

Van visie naar borging

Theatermaker en cultuurcoördinator Louise Doornenbal van STIP VSO Utrecht vertelt over de weg die zij heeft bewandeld om kunst en cultuur als leerlijn op het curriculum van ‘haar’ school te krijgen. Een mooi, maar niet makkelijk voor elkaar te krijgen streven op een school met 24 groepen en diverse leerniveaus. Haar motto: uitgaan van mogelijkheden en kunst en cultuur zoveel mogelijk van buiten naar binnen halen. Met die duidelijke visie en een cultuurplan heeft ze draagvlak (en enthousiasme!) gecreëerd.

Kunstenhuis Idea verzorgde een energizer rond minimal music waarbij beide hersenhelften lekker werden geprikkeld.

Scholen uit het speciaal onderwijs in de provincie Utrecht maken kans op een instrumentenpakket t.w.v. € 250,- inclusief introductieles. De instrumenten blijven eigendom van de school. Met deze actie wil Stichting Méér Muziek in de Klas structureel muziekonderwijs in het speciaal onderwijs stimuleren. Doe snel mee!