Nieuws
april 12
2022

Onderzoek vo

Kunst Centraal wil weten wat vo-scholen nodig hebben om cultuuronderwijs te ontwikkelen en verankeren. En hoe we scholen hier het beste bij kunnen ondersteunen. Daarom hebben we Oberon gevraagd dit te onderzoeken.
Startfoto

Het onderzoek is gestart met een enquête onder de circa honderd scholen in de provincie Utrecht. De enquête is ingevuld door 50 respondenten van 45 scholen. Daarnaast zijn met een aantal scholen (groeps)gesprekken gevoerd. Het eerste resultaat van dit onderzoek, de ‘startfoto’, is nu klaar.

Factsheet

Oberon heeft een factsheet gemaakt van de bevindingen tot nu toe. Deze laat zien dat het cultuuronderwijs op de meeste scholen nog niet sterk verankerd is in het curriculum. Er is behoefte aan de versterking van de positie van cultuuronderwijs en de cultuurcoördinator. Daarnaast vragen scholen om informatie en ideeën over het cultuuraanbod in de regio. Wat vooral uit de enquête en gesprekken komt is dat de scholen heel verschillend zijn en dat de wensen daardoor ook erg uiteen lopen. Ze zijn allemaal op zoek naar inspiratie.

Bekijk de factsheet hier.

Eindrapportage

In het najaar wordt opnieuw een enquête gehouden. In de tussentijd heeft Oberon gesprekken met lokale culturele instellingen en gemeenten. Dit alles wordt met elkaar in verband gebracht in de eindrapportage die begin 2023 verschijnt.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Irene de Jong of Mariska de Wit