Nieuws
april 11
2023

Voortgezet onderwijs

Kunst Centraal gaat door in vo!

Begin deze maand hebben wij het bericht gekregen dat Kunst Centraal ook in 2024 een spilfunctie kan en mag vervullen in het voortgezet onderwijs. We zijn blij dat de provincie Utrecht ons in staat stelt om (blijvend) te investeren in de versterking van cultuuronderwijs in het vo.

In 2022-2023 heeft bureau Oberon onderzoek gedaan naar de verankering van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. De onderzoeksresultaten geven informatie en handvatten over wat nodig is, en hoe scholen hier het beste bij ondersteund kunnen worden. Het onderzoek wees uit dat cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs belangrijk is voor de brede ontwikkeling van jongeren. Scholen, gemeenten en lokale instellingen uit de provincie Utrecht, betrokken bij dit onderzoek, onderstrepen dit. De uitvoering op de 100 vo-scholen in de provincie Utrecht is echter erg wisselend.

Bekijk hier het onderzoek van Oberon
Download

Gezien de witte vlekken in de culturele infrastructuur, de verschillen tussen scholen en de diversiteit in ondersteuningsbehoeften is de uitdaging voor Kunst Centraal om in een goed samenspel met gemeenten en lokale cultuurinstellingen met zorgvuldig maatwerk in te spelen op vragen, wensen en behoeften van scholen. Hoe we dat doen, is te lezen in het vo-plan ‘Oog voor de toekomst, cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs 2023-2024’, waarin we naast de praktijkervaring sinds 2020 ook de aanbevelingen uit het onderzoek van Oberon meenamen.

Bekijk hier 'Oog voor de toekomst 2023-2024'
Download