Nieuws
september 15
2023

Primair onderwijs

ICC-cursus in de praktijk – Lucelle Okoduwan

“Cultuureducatie is voor ons een onderdeel van de ontwikkeling van het kind. Het is niet alleen een op zichzelf staand uurtje knutselen. Het gaat over heel veel meer, van samenwerken tot 21ste-eeuwse vaardigheden.” Lucelle Okoduwan is intern cultuurcoördinator en leerkracht op CBS De Wegwijzer in Zeist. Haar school neemt sinds 2013 deel aan ‘Scholen in talenten’.

Visie

“Het draagvlak voor cultuureducatie op onze school is groot. Dat komt allereerst doordat er een visie op cultuureducatie is. Ik heb deze visie schriftelijk vastgelegd en ervoor gezorgd dat hij wordt gedeeld door de rest van het team én de directeur. Wat mij daarbij hielp was de ICC-cursus. Allereerst bracht de cursus mij en mijn team de tijd om een voorzet te formuleren en daar met het team op te reflecteren. Daarnaast wist ik hoe het kon aanpakken. In onze visie hebben wij keuzes gemaakt. Wij geloven dat een kind gelukkiger wordt van meer dan alleen cognitief bezig zijn. En we geloven erin dat als je zelf enthousiast bent, je dat ook overbrengt op de leerlingen. Daarom vinden we scholing belangrijk en investeren we in een goede teamtraining of extra scholing.

Cultuureducatie met Kwaliteit

De bereidwilligheid bij het team om onze visie in praktijk te brengen is groot. Dat is te danken aan onze deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Collega’s mochten vrij kiezen voor een specialisme dat ze leuk vinden. Zo krijgen we het team mee en worden ze vanzelf enthousiast. Iedereen heeft wel zijn talenten. Zelf ben ik niet zo muzikaal, maar ik houd wel van toneel. Tijdens de groepsdoorbrekende cultuurmomenten doen de kinderen bij mij bijvoorbeeld drama en bij een collega muziek of beeldend. Tijdens de opleiding tot specialist ontwikkel je niet alleen specifieke talenten, maar doe je ook een netwerk op. Je laat je inspireren en leert waar je informatie vandaan haalt. Dat totaalpakket vinden wij heel waardevol. Collega’s die minder enthousiast zijn of onzeker help ik vooraf met tips, zoals “Zorg dat je bent voorbereid op mogelijke knelpunten, dat neemt de onzekerheid weg.”

Wij geloven dat een kind gelukkiger wordt van meer dan alleen cognitief bezig zijn.
Evalueren

Wat ook helpt voor het draagvlak is dat we continu blijven evalueren. Iedere nieuwe cyclus Cultuurmomenten begint met een evaluatie van de vorige. Zo kunnen we inspelen op de zaken waar de leerkrachten tegenaan lopen. Dat kunnen praktische vragen zijn (wie zit in welke ruimte?), maar ook inhoudelijke (moeten we niet eens een andere manier van presenteren proberen?). Zo blijven we cultuureducatie bespreken in teamverband.

Eigen eilandje

Twee keer per jaar maken we in de studiedagen van het team ruimte voor cultuureducatie op de agenda. Tijdens mijn ICC-cursus zijn we geregeld op bezoek gegaan bij andere scholen. Dat voorkomt dat je op je eigen eilandje blijft zitten. Je hoeft anderen niet te kopiëren, maar je hoeft ook weer niet zelf steeds het wiel uit te vinden. De Cultuurmomenten van onze school komen uit mijn koker, maar zijn eigenlijk een samenraapsel van wat ik heb gezien op drie verschillende scholen.”

Lees meer over de ICC-cursus
ICC-cursus

Meer info