Maak het met Mediakunst

Mediakunst prikkelt kinderen om met hun telefoon, tablet of laptop creatief werk te maken. Het project 'Maak het met Mediakunst' helpt scholen de verbinding te leggen tussen techniek en creativiteit.

Mediakunst beleef je

Een beeldhouwwerk of schilderij in een museum bekijk je. Je loopt eromheen, maar er gebeurt niets en je mag het niet aanraken. Bij mediakunst mag dat wel. Sterker nog: je moet het aanraken zodat er iets gebeurt. Het verandert van kleur of er komt geluid uit. Mediakunst beleef je en dat maakt deze kunstvorm voor kinderen extra aantrekkelijk. Bovendien laat mediakunst kinderen zien wat ze kunnen vormgeven met de middelen van hun tijd. Geen wonder dus dat leerkrachten graag willen leren hoe zij mediakunst kunnen verbinden met hun onderwijs en mediakunstenaars de school in halen.

Bouwstenen ontwerpen

In september 2018 ontving Kunst Centraal van het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe mediakunstprojecten voor het onderwijs. Drie scholen namen het voortouw: De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk, De Tweeklank in Nieuwegein en Wereldwijs in De Bilt. Om het proces te sturen kreeg ontwerpbureau voor Design Thinking, Zeewaardig, een belangrijke rol. Zij ontwierpen bijvoorbeeld een toolkit met handige formulieren per stap in het ontwerpproces. Daarmee konden de scholen en de culturele partners samen aan de slag.

Gemaakt met mediakunst

Er zijn prachtige projecten, oftewel bouwstenen ontwikkeld. Een van de bouwstenen neemt kinderen mee ‘Op reis in een greenscreen’. Ze maken een foto van zichzelf tegen een greenscreen en plaatsen er daarna in de computer met een tekenprogramma een achtergrond achter. Van een drukke winkelstraat in New York bijvoorbeeld. Of een onderwaterwereld, een strand in Dubai of de Eiffeltoren in Parijs. Een andere bouwsteen biedt een alternatief voor de spreekbeurt: de speurbeurt! De ene groep ontwerpt een fotospeurtocht met audio-opdrachten en de andere groep gaat op zoek en voert de opdrachten uit.

In totaal zijn er twaalf bouwstenen ontwikkeld. Ook technieken als virtual reality en robotica zijn aan bod gekomen. De bouwstenen werden steeds ontwikkeld door een leerkracht samen met een kunstvakdocent. Zo hebben bijvoorbeeld Manon van Vuren van de Martin Luther Kingschool en Carlijn Verstappen van Kunstenhuis De Bilt / Zeist samen een project met micro:bits ontwikkeld. De school wilde graag voor de plusklas een extra uitdaging op het gebied van programmeren. De klas bouwde een papieren piano en liet deze vervolgens met micro:bits muziek maken en licht geven.

Zichtbare resultaten

Het voordeel van de mediakunstprojecten is dat zij van zichzelf al zichtbare resultaten opleveren. Ze kunnen makkelijk gedeeld worden met ouders en andere kinderen. Verschillende bouwstenen maken gebruik van dit gegeven. Zo is er bijvoorbeeld de animatiefilm die door groep 7 van de school is bedacht en geregisseerd en waaraan de hele school haar bijdrage heeft geleverd. Of ‘De greenscreen boekomslag’, waarbij elke leerling zichzelf in een zelf getekende boekomslag plaatste.

Tooly

De scholen in het project hebben dankbaar gebruik gemaakt van Tooly, de gereedschapskist met digitale tools die Kunst Centraal in april 2017 voor het onderwijs maakte. Op Tooly staan 21 gratis online tools waarmee leerlingen zelfstandig creatief werk kunnen maken. Voor de bouwsteen ‘Mirakels’ gebruikten de leerlingen bijvoorbeeld de tool Pixlr, een gratis online photoshop. Zij fotografeerden diertjes en fantaseerden over hun karakter en schreven er een verhaal bij. Met digitale kleurpotloden gaven de leerlingen hun diertje vorm.

Tooly

Op www.tooly.nl verzamelde Kunst Centraal 21 gratis online tools waarmee leerlingen creatief werk kunnen maken. De site is ontwikkeld in samenwerking met studenten van de Marnix Academie en bevat naast lessuggesties voor leerkrachten en ideeën voor leerlingen ook voorbeelden van werk dat met deze tools is gemaakt.

Ga naar Tooly
Tweede fase

Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen is deze verbinding met Tooly nog explicieter gemaakt. Tools als Kahoot en Rijksstudio zijn al ontwikkeld voor gebruik in de klas. De stap naar een bouwsteen is dan niet zo groot meer. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen is ook gekeken naar nieuwe technieken, zoals virtual reality en augmented reality. Vanaf januari 2021 sluiten nieuwe scholen zich aan. Zij gaan ideeën voor nieuwe bouwstenen ontwikkelen. Andere scholen gaan de bestaande bouwstenen testen en bedenken suggesties voor verbetering of uitbreiding. Zo bereikt het project steeds meer scholen. Alle bouwstenen die in het project ontwikkeld worden, verzamelen we straks op een website. Zo kunnen alle lesideeën van ‘Maak het met Mediakunst’ gedeeld worden met alle scholen in de provincie Utrecht.

Flyer Maak het met Mediakunst
Bekijk flyer