Landschap Erfgoed Utrect

Erfgoed doen

10 lessen

Groep 1-8

Aan de slag met erfgoedlessen

Erfgoed doen!? Ja, gewoon doen, want op deze website staan tal van inspirerende lesvoorbeelden om op actieve wijze aan de slag te gaan met het erfgoed uit je eigen omgeving. Je kunt op onderzoek uitgaan of het erfgoed in de klas te halen.

Het verhaal achter een voorwerp, gebouw of landschap leert kinderen begrijpen waar we vandaan komen. Ze ontdekken waarom hun omgeving eruit ziet zoals het nu is. Maar vooral ook leren ze dat erfgoed gaat over maken, bewaren, betekenis geven en doorgeven. Erfgoed zegt daarmee ook iets over onszelf: over hoe wij omgaan met de sporen uit het verleden, hoe we die in het nu waarderen en daaraan betekenis geven, met een blik op de toekomst. En leerlingen zijn zelf ook erfgoedmakers, omdat zij ook betekenis mogen geven aan plekken, voorwerpen en tradities waar ze waarde aan hechten.

Erfgoededucatie zorgt voor een rijke leeromgeving en draagt bij naast kennis ook bij aan tal van vaardigheden en attituden. En het is vakverbindend. Denk aan taal, burgerschap, kunst en cultuur, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

 

Wat is erfgoed?

Erfgoed is zijn alle sporen van mensen die de samenleving de moeite waard vindt om te bewaren voor de toekomst. Erfgoed is geen vast gegeven. Hoe we denken over erfgoed kan veranderen in de tijd, maar ook verschillen van mens tot mens.
Erfgoed kan zowel materieel (tastbaar) als immaterieel zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Voorwerpen die bewaard worden door musea, oudheidkamers en universiteiten
 • Documenten, tekeningen, plattegronden in archieven
 • Foto’s en films
 • Archeologische vondsten
 • Monumenten en objecten in de bebouwde omgeving
 • De inrichting van het landschap en landschapselementen
 • Verhalen, liedjes, gedichten, tradities en folklore

Erfgoedwijs

De opvattingen over wat erfgoed is veranderen. Per tijd, plaats of groep wordt verschillend gedacht over iets. Je denken over erfgoed verandert wanneer je er meer over hoort of leest. Erfgoedwijs zijn betekent dat je bewust nadenkt over vragen als:

 • Hoe krijgt iets het stempel ‘erfgoed’?
 • Wie bepaalt dat iets erfgoed is?
 • Welke belangen en emoties spelen er bij verschillende groepen?
 • En welke stem heb ik daar zelf in?
Erfgoed + educatie = erfgoededucatie

Erfgoededucatie is het leren over én met tastbare sporen uit het verleden. Je maakt daarbij gebruik van zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en gedachten.