Landschap Erfgoed Utrect

Erfgoedlessen

11 lessen

Groep 1-8

Ga aan de slag met erfgoedlessen

Erfgoededucatie laat leerlingen de verhalen over de plek waar ze wonen ontdekken. Ze leren waarom hun omgeving eruit ziet zoals het nu is. Ze ontdekken de verhalen uit het verleden en denken na over de toekomst. Dit helpt ze te begrijpen wie ze zijn, waar ze wonen en dat ze deel uitmaken van de geschiedenis. Bovendien werk je aan meerdere vakken tegelijk: kunst en cultuur, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

Wat is erfgoed?

Erfgoed is zijn alle sporen van mensen die de samenleving de moeite waard vindt om te bewaren voor de toekomst. Erfgoed is geen vast gegeven. Erfgoed kan zowel materieel (tastbaar) als immaterieel zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Voorwerpen die bewaard worden door musea, oudheidkamers en universiteiten
 • Documenten, tekeningen, plattegronden in archieven
 • Foto’s en films
 • Archeologische vondsten
 • Monumenten en objecten in de bebouwde omgeving
 • De inrichting van het landschap en landschapselementen
 • Verhalen, liedjes, gedichten, tradities en folklore

Erfgoedwijs

De opvattingen over wat erfgoed is veranderen. Per tijd, plaats of groep wordt verschillend gedacht over iets. Je denken over erfgoed verandert wanneer je er meer over hoort of leest. Erfgoedwijs zijn betekent dat je bewust nadenkt over vragen als:

 • Hoe krijgt iets het stempel ‘erfgoed’?
 • Wie bepaalt dat iets erfgoed is?
 • Welke belangen en emoties spelen er bij verschillende groepen?
 • En welke stem heb ik daar zelf in?
Erfgoed + educatie = erfgoededucatie

Erfgoededucatie is het leren over én met tastbare sporen uit het verleden. Je maakt daarbij gebruik van zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en gedachten.