De Geluidenjager

Horen alle oren hetzelfde?

  • Voorbereiding van de leerkracht

    Bekijk de tutorial met een voorbeeld van een filosofisch gesprek over geluid met kinderen. Zo krijg je een beeld van de vragen die je kunt stellen en de antwoorden die je zou kunnen verwachten.

Bedenk vooraf of je het filosofisch gesprek wilt voeren met de hele groep, een deel van de groep of dat leerlingen het zelf in groepjes van circa 4 voeren.
Voorbeeldvragen
  • Wat weten jullie al over geluid?
  • Wat is geluid?
  • Wat doet geluid met je?
  • Wat vind je mooi aan geluid?
  • Wat wil je ontdekken over geluid?
Stel open vragen, vraag door en zorg dat iedereen de kans krijgt te antwoorden.
Zet na elke vraag het filmpje even stil en beantwoord met de klas de vraag.
Luisteroren is een luistermethode, waarbij je elke dag 1 minuut geconcentreerd naar een nieuw geluid luistert en daarna een aantal vragen bespreekt.