Creativiteit

Creativiteit: wie?

Creatieve personen beschikken vaak over typerende eigenschappen. Deze eigenschappen hebben betrekking op houding en vaardigheden. Verschillende auteurs hebben hierover geschreven.

Gardner heeft het leven van zeven bekende personen onderzocht: Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham en Ghandi. Hij koos deze personen omdat velen hen als creatief beschouwen. Hij legt uit dat sommige omstandigheden een doorslaggevende rol spelen bij het creatieve succes. De zeven personen beschikten allen over de volgende tien eigenschappen:

 • Ze zijn onafhankelijk
 • Ze zijn nieuwsgierig
 • Ze zijn intrinsiek gemotiveerd
 • Ze stellen vragen bij problemen
 • Ze hebben verschillende manieren van oplossen
 • Ze voelen zich aangetrokken tot complexiteit
 • Ze zoeken naar de eenvoud van oplossingen
 • Ze zijn intelligent
 • Ze hebben specifieke begaafdheden
 • Ze hebben interactie met mentor, leermeester, geestverwanten

Mihaly Csikszentmihalyi

Csikzentmihalyi heeft bijna honderd interviews afgenomen met verschillende mensen. Hieruit leidt hij af dat creatieve mensen vaak over een paradoxale persoonlijkheidsstructuur beschikken. Hij noemt tien combinaties (zie hieronder). Volgens hem zou bij iedereen het hele spectrum ontwikkeld en toegelaten moeten worden zodat men beschikt over een breder handelingsrepertoire.

 • Energiek & rustig /stil
 • Slim & Naïef
 • Speels & gedisciplineerd
 • Fantasierijk & realistisch
 • Extravert & introvert
 • Trots & bescheiden
 • Mannelijk & vrouwelijk
 • Onconventioneel & traditioneel
 • Vreugde & leed
 • Betrokken & objectief