Creativiteit

Creativiteit: wat?

Het is moeilijk om creativiteit in woorden te vangen. Het belangrijkste is dat je het er samen over hebt en blijft zoeken wat voor jou en je team creativiteit is. Onderzoek naar creativiteit kan je daarbij helpen en op gedachten brengen.

Creativiteit is het vermogen om vanuit eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten.

Igor Byttebier

 • Stel je oordeel uit tijdens creatieve processen
 • Geef aandacht aan naïeve ideeën
 • Vermijd hiërarchie (schep een veilige omgeving voor ingevingen en experimenten)
 • Sta open voor ideeën en meedenken
 • Geef ruimte aan divergent denken
 • Zie mogelijkheden in plaats van beperkingen
 • Sta open voor alle vragen
 • Wees trots op resultaten en doe er iets mee

Mihaly Csikszentmihalyi

 • Zorg voor een inspirerende omgeving
 • Betreed een mooie omgeving met een diepzinnige vraag
 • Onderga een halfautomatische activiteit die concentratie vraagt, maar ruimte laat voor het leggen van verbanden
 • Schep een creatieve omgeving
 • Bereid je voor en evalueer in een vertrouwde omgeving
 • Plaats symbolen die persoonlijke eigenschappen representeren in je omgeving
 • Laat je niet afleiden, blijf baas over je eigen tijd en ritme
 • Maak je los van verwachtingen

Sir Ken Robinson

 • Identificeren: laat kinderen eigen talenten ontdekken en inspireer hen vanuit je eigen passie
 • Aanmoedigen: leer kinderen zelfverzekerd en onafhankelijk te worden
 • Ontwikkelen: stel kinderen in staat om te experimenteren, te onderzoeken, vragen te stellen en origineel na te denken