(Re)actie

Cultuuronderwijs begint bij de kinderen thuis

MENING

Begint cultuuronderwijs bij kinderen thuis? Cultuurcoördinator Lida en -begeleider Esmee geven hun mening hierover.

Esmee Bolinde-Rozema volgt op dit moment de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. Zij is leerkracht en ICC’er op de Openbare Basisschool Blaricum.

Nee,

het is de taak van de school een breed palet van cultuuronderwijs aan te bieden. Cultuur is de spiegel van de samenleving als geheel en als je alleen dat wat je in je eigen omgeving krijgt aangeboden als uitgangspunt neemt, is dat simpelweg te beperkt. Juist school moet de wereld van het kind vergroten en kinderen helpen zichzelf beter te leren kennen. Want met cultuuronderwijs leer je over jezelf. Wat zijn jouw associaties bij dit kunstwerk? Hoe kun jij jezelf uitdrukken? Cultuur is allesomvattend. Natuurlijk moet je op school goed leren lezen en rekenen, maar hoe zet je die vaardigheden in wanneer je later jouw plek in de samenleving hebt ingenomen? Dan heb je toch ook ander denkvermogen nodig. Kunnen reflecteren bijvoorbeeld of probleemoplossend kunnen denken. We kunnen lestijd maar één keer gebruiken, maar ik zou zeggen: kijk naar makkelijke oplossingen. Leg verbanden. Start je geschiedenisles eens met een schilderij of muziekstuk uit de tijd die je behandelt.

Lida Veerman heeft onlangs de ICC training bij Plein C afgerond. Zij is leerkracht en ICC’er op CBS Kleurenpracht in Zaandam.

Ja,

en om dit mogelijk te maken heeft onze school een bijzondere aanpak. Drie keer per jaar organiseren we een ouder-kind activiteit. We bezoeken dan bijvoorbeeld met kinderen én ouders het theater. Dan zie je dat er echt iets gebeurt. De verwondering op die gezichten! Onze school staat in een multiculturele wijk. De thuissituatie is er vaak een waarin het Nederlands cultureel erfgoed niet automatisch deel uitmaakt van de eigen gezinsgeschiedenis. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn én dat kinderen gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken. De ouder-kind activiteiten zijn twee vliegen in één klap. We willen de ouders laten zien dat cultuur laagdrempelig en toegankelijk kan zijn Zo hebben we een excursie georganiseerd naar de Zaanse Schans. Deze is gratis toegankelijk. Verschillende gezinnen zijn later nog eens teruggegaan. Drempels wegnemen is heel belangrijk. Je ziet dat het de wereld van thuis vergroot.

Prikkels (Re)actie

Want wat jij doet of zegt heeft impact op anderen. Elke actie zorgt voor reacties. Hoe maak je je leerlingen bewust van dit proces? En hoe zet je cultuureducatie daarbij in?

Lees de hele Prikkels online