(Re)actie

Actie & reactie

3X (RE)ACTIE

Tekst: Jolanda Konings
Beeld: Irma van Osch

Door goed kijken en luisteren naar elkaar en voort te bouwen op wat een ander doet, kunnen we samen iets creëren.

Machine

 1. Maak een kring. Zet muziek aan met een stevige beat, zónder zang. Leg uit: We zijn samen een machine. Maak hoekige, machine-achtige bewegingen. Alle onderdelen doen iets anders, maar werken goed samen. Start de machine: geef één beweging door. De beweging gaat de kring rond.
 2. Wat maakt onze machine volgens jou? De kinderen verwoorden ideeën.
 3. Maak drietallen. Verzin samen hoe jouw machine beweegt, reageer goed op elkaar. De kinderen experimenteren eerst zonder, daarna met muziek.
 4. Elke machine presenteert aan de groep.

Gedicht

 1. Kies een thema.
 2. Kopieer drie keer het blad met elf hokjes volgens het vast ‘elfjes’- stramien. Vul zelf het eerste woord in.
 3. Laat nu elke kind één woord aanvullen en dan het blad doorgeven. De kunst is zo goed mogelijk voort te bouwen op wat er al staat. Na tien kinderen is het gedicht klaar.
 4. Wie maakt er een tekening bij?

Muzikaal gesprek

 1. Kies stevige muziek, zónder zang. Klap een ritme dat 4 of 8 tellen duurt.
 2. De groep klapt na. Doe dit een paar keer, steeds een ander ritme.
 3. Klap opnieuw een ritme, de leerlingen verzinnen nu als reactie zélf een ritme.

Prikkels (Re)actie

Want wat jij doet of zegt heeft impact op anderen. Elke actie zorgt voor reacties. Hoe maak je je leerlingen bewust van dit proces? En hoe zet je cultuureducatie daarbij in?

Lees de hele Prikkels online