Even niet

Klas in balans in het nieuwe normaal

ACHTERGROND

Als je straks weer voor je klas staat, is je groep dan nog hetzelfde? Elk kind heeft de afgelopen periode op zijn eigen manier ingevuld en beleefd. Hoe breng je je klas weer in balans? Cultuur kan je helpen.

Tekst: Hanna van der Veen
Beeld: Lobke van Aar

Hoe je het nu wendt of keert, de afgelopen maanden hebben indruk gemaakt op je leerlingen. Ieder voor zich hebben ze dit op hun eigen manier beleefd, zonder de vastigheid van de klasstructuur. Natuurlijk ligt de nadruk komende tijd op het inlopen van achterstanden. Maar vergeet niet om ook ruimte te maken om de afgelopen maanden te verwerken. De kunstvakken zijn hiervoor uiterst geschikt, omdat ze een manier bieden om emoties vorm te geven.

Vormgeven en verwerken

Een van die vormen om emoties zichtbaar te maken is muziek. Laat kinderen zoeken naar muziek die past bij hun periode thuis. Je kunt hiervoor zelf een set muziekjes klaar zetten, waar ze uit een keuze uit kunnen maken. Je kunt ook de hogere groepen uitnodigen om hun muziekherinneringen via Youtube te delen. De kinderen kunnen vertellen of schrijven over hun gekozen muziek: waarom past dit bij deze periode? Was er verschil tussen de thuisschoolweken en de vakantieweken? Laat ze ook een muziekfragment uitkiezen voor de komende periode: wat verwachten ze, waar hopen ze op? Voorafgaand aan de les kan je de muzieklessen van ‘Doe meer met muziek’ gebruiken om kinderen stapsgewijs te laten ontdekken hoe muziek een verhaal kan vertellen.

Ook dans kun je gebruiken om kinderen grip te geven op hun emoties. Maak samen de Coronadans: hoe voelde jij je? Was je bang, boos, sloom of had je juist teveel energie? Welke beweging hoort hierbij? Hoe kun je aan iemand die je niet kunt verstaan, laten zien hoe afgelopen periode voor jou is geweest? Veel dansscholen bieden nu online danslessen die je kunt inzetten.

Weer een groep

Na ieders individuele ervaring de ruimte te hebben gegeven, is het nu tijd voor de groep. Ook bij het bouwen aan een gezamenlijke ervaring kan cultuur je helpen. Kies bijvoorbeeld voor een filmproject, waarbij taken en rollen verdeeld worden en iedereen ervaart hoe het is om een radertje te zijn in een grote machine. Schrijf samen het verhaal van de film. Dat kan gaan over de voorgaande periode, het kan ook juist over de toekomst gaan. Je kunt je hierbij laten helpen door filmcoaches van bijvoorbeeld ‘De Toonwerkplaats’ of ‘Freek Commandeur’.

Of maak met klas een Coronakrant, met interviews van buurtbewoners, van kinderen en hun ouders. Deze krant is voor nu een leerzaam samenwerkingsproject en voor later een waardevolle bron van informatie over hoe het ook alweer was tijdens de Coronacrisis. Je schrijft samen de geschiedenis van de toekomst. Met online lesprogramma’s zoals ‘Nieuwsmakers’ doorloop je alle stappen die er komen kijken bij het maken van een krant.

Het nieuwe normaal

De komende tijd zal de wereld er nog niet uitzien als in januari. Hoe ziet jouw cultuuronderwijs er komend schooljaar uit? Wat kan doorgaan, wat moet worden aangepast? Wat helpt om keuzes te maken is je visie. Wat wilden jij en je team ook alweer bereiken? Waar zou de focus op liggen? Juist nu, nu er zoveel is gebeurd en zoveel niet is gebeurd geeft een visie richting. Hoe kun je wat jullie wilden bereiken binnen de huidige mogelijkheden realiseren? Met dit doel voor ogen geef jij ook onzekere tijden gegarandeerd goed cultuuronderwijs.

Even niet…

Welke houvast biedt cultuur als alle zekerheden wegvallen? Als alles even niet is als normaal. Cultuur helpt om even los te komen van het dagelijkse ritme. Om gevoelens te uiten als je de woorden niet weet en om grip te krijgen in onzekere tijden.

Lees magazine online