Even niet

Even niet spellen…maar spelen!

SNELLE LES

Soms denken dichters heel lang na over welk woorden en zinnen die ze schrijven. Maar dat hoeft niet! Je kunt ook heel snel een gedicht maken.

Tekst: Trea Scholten
Foto: Hans Dirksen

Pak een blaadje met lijntjes en zet de cijfers 1 tot en met 5 onder elkaar. Bij elk cijfer hoort een opdrachtje voor een zin. Schrijf die zin op de regel van dat cijfer. Gebruik je fantasie!

  • Noem een plek in de school of thuis. (Bijvoorbeeld: je kamer, de gang of de leeshoek)
  • Maak een zin met een kleur die je op die plek ziet. (Bijvoorbeeld: een paarse stoel)
  • Beschrijf een geluid dat je op die plek kunt horen. (Bijvoorbeeld: een krakende stoelpoot of een kat die miauwt)
  • Schrijf een zin met ik erin.
  • Herhaal regel 1, maar dan net iets anders.

Maak er nu mooie zinnen van. Ben je tevreden? Schrijf het netjes over en maak er een mooie tekening bij.
Bijvoorbeeld:

In de gang bij groep 4
staat een paarse stoel
de poten kraken op de vloer
ik verveel me
en sta stil in de gang bij groep 4

www.toolsvoortaal.nl

Even niet…

Welke houvast biedt cultuur als alle zekerheden wegvallen? Als alles even niet is als normaal. Cultuur helpt om even los te komen van het dagelijkse ritme. Om gevoelens te uiten als je de woorden niet weet en om grip te krijgen in onzekere tijden.

Lees magazine online