Burgerschap

Klassefoto

Jeugdtheatergezelschap Het Filiaal werkt met kinderen van de buitenschoolse opvang in Utrecht Lunetten aan wijktheater. Toeschouwers wandelen een route door de wijk waar verschillende scènes te zien zijn. Spelers en toeschouwers ontmoeten elkaar, en dat in een wijk waar de bebouwing een kloof tussen arm en rijk verraadt: in de ene straat huizen met tuinen voor- en achter, in de andere sociale woningbouw in monotone flats. Aansluitend op een voorstelling in de stadsschouwburg -‘Back to Oz’- is gekozen voor het thema moed.

Tekst: Hille Takken
Foto: Stephanie Driessen

Burgerschap

Burgerschap is niet iets wat erbij komt, het is er al! Iedere school met een kinderparlement werkt aan burgerschap. Neem je tijd om met kinderen van gedachten te wisselen over de plastic soep, de opwarming van de aarde, het gebruik van sociale media, vluchtelingen of andere maatschappelijke vraagstukken? Burgerschap!

Lees magazine online