1.001 verhalen

Verhalen kijken

3x VERHALEN

Onder de titel Visual Thinking Strategies ontwikkelden het MoMA en de Harvard University drie vragen die leerkrachten helpen met kinderen naar kunst te kijken. Hieronder drie voorbeelden van werken met deze methodes.

Tekst: Mirjam de Heer

Het Sint-Nicolaasfeest, Jan Havicksz. Steen, 1665 - 1668 (Rijksmuseum, Amsterdam)

Sinterklaasverhalen

Bekijk samen de afbeelding van Sinterklaasavond van Jan Steen. Stel daarna de volgende vragen, waarbij je steeds aanwijst wat de leerlingen benoemen en samenvat wat ze zeggen.

  1. Wat gebeurt er? Deze vraag stimuleert leerlingen naar de betekenis van de afbeelding te zoeken.
  2. Waar zie je dat aan? Deze vraag stimuleert leerlingen te onderbouwen wat ze zien en denken.

Wat kunnen we nog meer ontdekken? Deze vraag nodigt leerlingen uit verder te kijken en nauwkeuriger te observeren.

De Heilige Ursula, Meester van de Utrechtse stenen. ca 1530 (Catharijneconvent, Utrecht)

Step inside!

Bekijk samen het beeld van de heilige Ursula. Deel pen en papier uit en stel de volgende vragen:

  1. Welke vijf dingen vallen je op? Laat hen deze noteren.
  2. Welke vijf dingen vallen je ook nog op? Door deze 2x-methode toe te passen ontdekken ze meer details. Laat elke leerling om de beurt een of twee dingen noemen. Iedereen streept door wat er al gezegd wordt. Zorg dat álles wat opgeschreven is aan bod komt.

Stap in de schoenen van de heilige Ursula. Waar sta je? Hoe voelt dat? Wie ben je? En wat denk je? Wat hoor en voel je? Laat de leerlingen een verhaal maken over iets dat Ursula meemaakt.

 

 

De Vossen, Franz Marc, 1913 (Kunstmuseum, Düsseldorf)

Lijn, vorm en kleur

Bekijk samen het schilderij De vossen van Franz Marc en stel de volgende vragen:

  1. Welke kleuren, lijnen en vormen zie je? Laat leerlingen heel specifiek benoemen wat ze zien (brandweerrood, golvende lijn, wolkige vorm). Zo benadruk je verschillen.
  2. Wat valt je het meeste op, kleur, lijn of vorm? Hiermee benoemt de leerling wat het werk met hem doet. Ze komen erachter hoe beeldelementen bijdragen aan het verhaal op het doek.

Wat zie je nu anders dan toen je de eerste keer keek? Laat leerlingen bij het benoemen bewegen, geluid te maken of op een andere manier uitbeelden wat het kunstwerk met hen heeft gedaan.

Mensen en verhalen gaan hand in hand. Verhalen helpen ons om gebeurtenissen die we hebben meegemaakt met anderen te delen. Ze zorgen ervoor dat we in gesprek komen en elkaar beter leren kennen. Verhalen helpen ons te onthouden wat we belangrijk vinden. Ze vergroten onze kennis en verrijken ons wereldbeeld. Zo vormen verhalen het cement van onze samenleving. En daarom heeft deze Prikkels als thema 1.001 verhalen. De redactie ging op zoek en vond een enorme rijkdom aan verhalen die inspireren.

Laat de verhalen maar stromen. Veel leesplezier.

Lees Prikkels