Nieuws
juni 13
2022

Vreemde vogels in de Ronde Venen

Vogels zie je overal. Maar bekijk je ze wel eens goed? Hoe zien ze er dan uit? In het project Vreemde Vogels van Kunst Centraal bekijken leerlingen van groep 5-6 vogels door de ogen van een kunstenaar. Op woensdag 1 maart kreeg groep 6 van de Hoflandschool bezoek van kunstenaar Mark van Praagh en maakten de leerlingen een echt vogeltweeluik. Ook wethouder Cees van Uden sloot aan bij dit bezoek.

Koolmeesjes, eenden, ganzen en zilverreigers. Welke vogels zien de leerlingen als ze uit het raam kijken? Het project begint met het bestuderen van vogels die voorkomen in de Ronde Venen. Kunstenaar Mark van Praagh laat de leerlingen zien waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij te werk gaat. Samen met hem maken ze met droge pastel een vogel-tweeluik.

Vreemde Vogels is een project uit het Kunstmenu. Zeventien scholen uit de Ronde Venen nemen daaraan deel. Het Kunstmenu zorgt ervoor dat leerlingen gedurende hun schooltijd in aanraking komen met professionele kunst en kunstenaars én kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Daarnaast nemen deze scholen deel aan het Cultuurprogramma. Hiermee leren kinderen middels diverse projecten hun eigen culturele omgeving kennen. Samen vormt dit een stevige basis voor de creatieve ontwikkeling van de leerlingen.